Skip to main content

E-surmasündmus

NB! Surmasündmuse digitaalse dokumenteerimise teenus peatatakse kuni 1. juulini 2019.  Surma registreerimine korraldatakse kuni arstide infosüsteemide arenduste valmimiseni (1.07.2019) kohalikele omavalitsuste poolt.

Kõigi nende surmade puhul, mis on tuvastatud kiirabide poolt perioodil (7.02-15.02.2019 kell 14:00), väljastab esmase surmatõendi veel siiski perearst. Surmatõendi jaoks vajaliku surmakande numbri saab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt. Kontaktid: E-mail: surmatoend(at)tehik.ee; mobiil: 53 03 49 46

Surmatõendi käsitsi koostamiseks on vaja surma kande numbrit, mida saab perearst küsida TEHIK-ust. Selleks peab saatma digiallkirjastatud avalduse aadressile surmatoend(ät)tehik.ee.

Avaldus surma kande number VORM

 

LISAINFO

  Eestis on aastas ca’ 15 500 surmajuhtumit. E-surmasündmuse projekti tulemusel surmasündmusega seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

  Projekti lühikirjeldus

  Projektiga luuakse uus e-teenus, mille raames toimub surma sündmuse registreerimine rahvastiku registris elektroonselt ning surma fakti ja põhjuse info elektroonne liikumine TTO-st surma põhjuste registrisse.

  Eesmärk

  Projekti eesmärk on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist.

  Eraldatud toetuse summa: Rahastuse otsuses oli projekti kogumaksumuseks planeeritud  219 115,00 eurot.

  Tulemus

  E-surmasündmuse projekti tulemusel saavad surmasündmusega seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

  Ajaraam

  E-Surmasündmuse projektis on Kiirabi mobiilsetöökoha, tervise infosüsteem ja surmapõhjuste registri arendused testimises. Arendamisel on Arstiportaal ja Patsiendiportaal, mille arenduse saavad valmis 2018 aasta lõpuks. Standardite kogumik 7.0 publitseeriti 25.06.2018 ja alates kogumiku publitseerimisest saavad TTO-d alustada oma infosüsteemide arendusega. TTO-de arendused peavad valmis saama 01.07.2019.

  Taust

  13.12.17 kinnitas riigikogu Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu, millega tehti võimalikuks surmade elektroonne registreerimine. Seaduse muudatused hakkasid jõustuma üleminekusättena 01.07.2018 ja täismahus jõustuvad 01.07.2019. see tähendab, et 01.07.2019 peavad kõik tervishoiuteenuse osutajad, sh ka õed registreerima tuvastatud surmad elektroonselt.

  Seaduste muudatuste rakendamiseks alustati 2017 aastal Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi ühisprojekti „e-Surmasündmus“, mida rahastatakse ESF-st. Projekti eesmärgiks on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist. Projekti tulemusena paberkandjal arstlik surmateatis (neljal sekopeeruval paberil) asendatakse täielikult digitaalse surmateatisega ja surma põhjuse teatisega, mida hakatakse elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste registrisse.

  Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist