Skip to main content

E-surmasündmus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Eestis on aastas ca’ 15 500 surmajuhtumit. E-surmasündmuse projekti tulemusel surmasündmusega seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

Projekti lühikirjeldus

Projektiga luuakse uus e-teenus, mille raames toimub surma sündmuse registreerimine rahvastiku registris elektroonselt ning surma fakti ja põhjuse info elektroonne liikumine TTO-st surma põhjuste registrisse.

Eesmärk

Projekti eesmärk on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist.

Eraldatud toetuse summa: Rahastuse otsuses oli projekti kogumaksumuseks planeeritud  219 115,00 eurot.

Tulemus

E-surmasündmuse projekti tulemusel saavad surmasündmusega seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning surnu lähedased vabastatakse bürokraatiast.

Ajaraam

E-Surmasündmuse projektis on Kiirabi mobiilsetöökoha, tervise infosüsteem ja surmapõhjuste registri arendused testimises. Arendamisel on Arstiportaal ja Patsiendiportaal, mille arenduse saavad valmis 2018 aasta lõpuks. Standardite kogumik 7.0 publitseeriti 25.06.2018 ja alates kogumiku publitseerimisest saavad TTO-d alustada oma infosüsteemide arendusega. TTO-de arendused peavad valmis saama 01.07.2019.

Taust

13.12.17 kinnitas riigikogu Perekonnaseisutoimingute seaduse ja Surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu, millega tehti võimalikuks surmade elektroonne registreerimine. Seaduse muudatused hakkasid jõustuma üleminekusättena 01.07.2018 ja täismahus jõustuvad 01.07.2019. see tähendab, et 01.07.2019 peavad kõik tervishoiuteenuse osutajad, sh ka õed registreerima tuvastatud surmad elektroonselt.

Seaduste muudatuste rakendamiseks alustati 2017 aastal Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi ühisprojekti „e-Surmasündmus“, mida rahastatakse ESF-st. Projekti eesmärgiks on vabastada surnu lähedased surma registreerimise protseduurist. Projekti tulemusena paberkandjal arstlik surmateatis (neljal sekopeeruval paberil) asendatakse täielikult digitaalse surmateatisega ja surma põhjuse teatisega, mida hakatakse elektroonselt edastama tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemist rahvastikuregistrisse ja surma põhjuste registrisse.