Skip to main content

Õendusabiteenuse (koduõendus, iseseisev stats. õendusabi) ja haiglaravi digisaatekiri ja õendusepikriis

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Projekti käigus teostatakse detailanalüüs (tarkvaranõuded, kasutuslood, ärireeglid); õendusabiteenuse saatekirja, haiglaravisaatekirja, õendusepikriisi tehniline standardimine; õendusabiteenuse kohustuse ülevõtmisega seotud sõnumite tehniline standardimine; tervise infosüsteemi, Arstiportaali ja Patsiendiportaali arendustööd ja testimine.

Eesmärk

Digisaatekirjade III etapi raames uuendatakse kahe digisaatekirja tüübi standardit. Projekti eesmärk  on üle minna pabersaatekirjadelt digitaalsetele.Projekti raames luuakse ka õendusabiteenuse digisaatekirjale vastuseks antav digitaalne dokument - õendusepikriis.

Eraldatud toetuse summa: 215 760,00 EUR

Tulemus

On tervise infosüsteemis olemasoleva andmevahetusteenuse täiendamine läbi uut tüüpi digisaatekirja ja nende vastuseks antavate tagasisidesõnumite ja dokumentide loomise. Andmevahetusteenuse alla kuulub tervise infosüsteemi ja teiste andmekogude vaheline suhtlus X-tee kaudu.

Ajaraam

  • Dokumentide tehniline standardimine on valmis. Standardid on avaldatud kogumiku 8.0 raames (mais 2019).
  • Arendusjuhised on arendajatele ja TTO-dele kättesaadavad TEHIK-u SVN keskkonna kaudu.
  • Kesksüsteemi, seiremooduli, arstiportaali, patsiendiportaali arendused on lõppenud.
  • TTO-de infosüsteemide arendused ja juurutused toimuvad 2020 a. jooksul.