Skip to main content

Õendusabiteenuse (koduõendus, iseseisev stats. õendusabi) ja haiglaravi digisaatekiri ja õendusepikriis

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist

Projekti lühikirjeldus

Projekti käigus teostatakse detailanalüüs (tarkvaranõuded, kasutuslood, ärireeglid); õendusabiteenuse saatekirja, haiglaravisaatekirja, õendusepikriisi tehniline standardimine; õendusabiteenuse kohustuse ülevõtmisega seotud sõnumite tehniline standardimine; tervise infosüsteemi, Arstiportaali ja Patsiendiportaali arendustööd ja testimine.

Eesmärk

Digisaatekirjade III etapi raames uuendatakse kahe digisaatekirja tüübi standardit. Projekti eesmärk  on üle minna pabersaatekirjadelt digitaalsetele.Projekti raames luuakse ka õendusabiteenuse digisaatekirjale vastuseks antav digitaalne dokument - õendusepikriis.

Eraldatud toetuse summa: 215 760,00 EUR

Tulemus

On tervise infosüsteemis olemasoleva andmevahetusteenuse täiendamine läbi uut tüüpi digisaatekirja ja nende vastuseks antavate tagasisidesõnumite ja dokumentide loomise. Andmevahetusteenuse alla kuulub tervise infosüsteemi ja teiste andmekogude vaheline suhtlus X-tee kaudu.

Ajaraam

  • Dokumentide tehniline standardimine on alanud. Standardid avaldame kogumiku 8.0 raames (jaan 2019).
  • Esimese versiooni arendusjuhisest saame TTO-dele saata oktoobris 2018
  • TTOde arendused on oodatud 2019 a jooksul
  • Kesksüsteemi, seiremooduli, arstiportaali, patsiendiportaali arendused, (veebruar  2019)