Riigi olulisemaid e-teenuseid pakkuva IT-maja Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse ehk TEHIKu üles ehitanud ning viis aastat juhtinud Katrin Reinhold annab ülevaate, kuidas kõik alguse sai, millised on asutuse tänased väljakutsed ja millega saab uus juht arvestada.

 

Üks, mis on kindel, TEHIKu missiooniks on ja jääb luua e-lahendusi, mis aitavad inimestel riigiga suhtlemisel aega kokku hoida.

TEHIK on kompetentsikeskus, kus luuakse ja arendatakse kõige tähtsamaid e-teenuseid nagu näiteks pensionid, perehüvitised, COVID lahendused ja palju muud. Viie tegutsemisaasta sisse on mahtunud välja palju, aga kuidas kõik alguse sai?

TEHIK loodi 2017. aastal selleks, et ühendada Eesti tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna IKT kompetents ja vältida nende valdkondade teenuste dubleerimist. Esimesel paaril aastal koondus tähelepanu organisatsiooni ehitamisele, struktuuri ja protsesside loomisele ning tehnilise võimekuse ühtsetele alustele viimisele. Eesmärk oli, et 1+1 ei oleks enam kaks, vaid veidi rohkem. Et erinevad, kuid ühe asja eest seisvad osapooled ei peaks enda allasutustesse värbama dubleerivalt IT-inimesi ning ressursside pärast võistlema ja konkureerima. Sellist allasutust ei loo riik just iga päev ja see oli väga põnev aeg. TEHIK alustas 60 inimesega ja on tänaseks pea kolmekordselt kasvanud. Loomulikult on koos organisatsiooniga kasvanud ka tööde- ning eelarvemahud. Samas, vastutus pakkuda oma klientidele ja Eesti inimestele parimaid e-lahendusi, on jäänud täpselt samaks.

Sellist vastutust saab vist küll ainult tugeva ja pühendunud meeskonnaga kanda?

Jah, seda võin küll öelda, et TEHIKus on väga võimekad üksuste juhid ja pühendud töötajad. Minu kõrval on olnud tõeliselt targad ja südamega inimesed. Olen selle eest väga tänulik.

Miks otsustasid TEHIKu juhi ametist loobuda?

Jõudis kätte aeg, kus tuli teha otsus, kas on jaksu järgmised viis aastat jätkata. Viis aastat on paras aeg tippjuhina töötada nii, et silm säraks, motivatsiooni jätkuks ja saaksin öelda, et olen endast kõik andnud. Selja taga on poolteist aastat rasket COVID kriisi ja küllap on ka sellel oma osa. Langetasin otsuse TEHIKu jätkuvat arengut, asutusele seatud ootusi ja vajadusi ning enda vajadust kosuda silmas pidades.

Kus TEHIK praegu on? Mis nende aastatega siis saavutatud on ja kuhu Sinu hinnangul edaspidi kõige rohkem tööd, tarkust ja aega panna on vaja?

Meie kõige olulisem andmekogu ehk tervise infosüsteem on olnud üle kümne aasta pidevas arengus ja teatud intervalliga on lisandunud teenuseosutajatele kohustusi digiteerida uusi meditsiinilisi dokumente. Kohati on neid kohustusi lisandunud ka nii tihti, et tervishoiuteenuse osutajad ei ole oma arendustööga alati saanud samas tempos kaasa liikuda.

Oma panuse on andnud ka COVID-19 kriisi lahendamisel kiiresti loodud uued teenused. Selgeks on saanud, et kasutusele tuleb võtta lahendus, mis võimaldab tervise infosüsteemis paindlikumat andmevahetust. Kohati jääb tervise infosüsteemi platvorm aga oma aegunud ülesehitusega ajale jalgu. See aeglustab arenduste tempot ja kasvatab hinda.

Milline võiks olla lahendus?

TEHIKu lähiaja suurim väljakutse on arendada ja juurutada tervise infosüsteemi teenuste uus platvorm ehk uue põlvkonna tervise infosüsteem, mis oleks praegusest tõhusama arendamise ja haldamise mudeliga ning mis toetaks terviseandmete paindlikumat andmevahetust. Praegune tervise infosüsteem pakub andmevahetusteenuseid, mis põhinevad suuresti vaid juhtumi lõpus kliiniliste dokumentide edastamisel. Tulevikus võimaldab tervise infosüsteem paindlikumat andmevahetust.

Millised on sotsiaal- ja töövaldkonna e-teenuste viimased arengud, mille üle võib uhke olla?

Sotsiaalkaitse ja töövaldkonna uute teenuste loomisel on TEHIK juba praegu rakendanud edukalt teenuse komponentidel ehk mikroteenustel põhinevat süsteemi. See tähendab, et iga teenus lahendab üht probleemi, nõuet või vajadust. Näiteks toetub mikroteenustele sotsiaalkaitse infosüsteemi perehüvitiste teenus ja tööelu infosüsteem. Tänu sellele on võimalik teenuse komponendid üksteisest eraldada, neid paindlikult ja kiiresti arendada, katsetada ning täiendada.

TEHIK haldab ligikaudu 40 andmekogu ja üle 200 IKT-teenuse. Kliendid, kellele keskus teenust pakub, on Sotsiaalministeeriumi valitsusala asutused: Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, Ravimiamet, Terviseamet, Tervise Arengu Instituut ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Tervise infosüsteemiga on seotud ca 1600 tervishoiuteenuse osutajat. Kuidas nii suure hulga osapoolte ja partneritega koostöö toimib?

TEHIKu kliendid sõnastavad oma vajaduse IT-tellimusena, mis on kogu IT-lahenduse väljatöötamise tervikahela algus. TEHIK loob teenuseid kliendi vajaduste ja eesmärgistatud tellimuse järgi, toetudes ITILi (Information Technology Infrastructure Library) teenusehalduse võimalustele. ITILi järgi tegutsemine tagab nii pakutavate IT-teenuste kvaliteedi kui ka võimaldab neid teenuseid hallata.

Meil on parim ülevaade kõikidest tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna arendustest ja süsteemidest ning seetõttu ka unikaalne võimalus luua konkreetsete projektide puhul valdkondade ülene vaade. Kui näiteks mõni meie klient vajab järelevalve menetlussüsteemi, siis luuakse see juba nii, et ka teised asutused, kes tegelevad järelevalvega, saaksid oma vajadustega süsteemi sobituda. Keskus rakendab lahendusi valdkondade üleselt.

Teeme koostööd ka haiglate IT-juhtide ja perearstidega, lisaks on meil oma klientidele ja ka kodanikele suunatud kasutajatugi, sest teenuste ampluaa on tõesti lai.

Mida sooviksid veel välja tuua, et riigis tehtud juhtimisotsused ka kaasaegses e-riigis rakendatavad oleksid?

Võin tuua näiteks sotsiaalkaitse infosüsteemi pensionite e-teenuse, mis on oma ülesehituselt ajale jalgu jäänud. Selleks, et pensione saaks ka 2025. aastal välja maksta ja et see süsteem oleks turvaline, oleks tulnud tööd alustada juba eile. Vanast rakendusest ja tehnoloogilisest võlast tuleb vabaneda viivitamatult, sest infotehnoloogilised lahendused uuenevad pidevalt ning seda peame tegema ka meie. Muidu oleme olukorras, kus rakenduse arendusvahendid pole enam turul saadaval ning tootetugi puudub. Minu arvates on väga oluline, et tellija pööraks rohkem rõhku sellele, et iga seadusemuudatuse ja uue teenusevajaduse puhul arvestataks asjaoluga, et ka infosüsteemides tuleb need soovid ellu viia.

Mitmeid aastaid tagasi loodud lahendusi ei saa muuta üleöö, kuid ka vanamoodi arendada on mõeldamatu. Seega olemegi justkui üleminekufaasis, kus tegutseme uut ja tõhusamat lahendust rakendades ning teisalt püüame hoida töös olemasolevat, kuigi see neelab veel ebamõistlikult palju inim-, aja- ja raharessurssi.

Millised on suurimad tehnilised väljakutsed, mis Sul praegu pooleli jäävad, kuid mille suunas peab uus juht edasi liikuma?

Pilvelahenduste ja konteinertehnoloogiate (Docker/Kubernetes) kasutuselevõtu laiendamine ja majutamine. Sealjuures on kindlasti vajalik ka konfiguratsioonihalduse (CMDB) juurutamine pilveteenustele. Masinõppe kasutuselevõtt rünnete, kõrvalekallete tuvastamiseks protsessides. Andmevaramu keskkonna loomine ja teenuste arendusmudeli väljatöötamine. TEHIKu prioriteet on luua turvalisi teenuseid. Oleme võtnud kasutusele mõõdikud, mis võimaldavad hinnata ja seeläbi planeerida tegevusi, mis tagavad TEHIKu hallatavate IKT-teenuste kvaliteedi, sh infoturbe.

TEHIKu hallata on tohutu andmehulk. Keskuse ülesanne on muuta andmed infoks, mille abil on võimalik võtta vastu põhjendatud juhtimisotsuseid ning koondada ja siduda info mudeliteks selliselt, et saaks teha tulevikku vaatavaid sisukaid otsuseid. Kogu arengut peab toetama toimimismudel. Kui praegune toimimismudel ei kontrolli, kuhu andmed lõpuks jõuavad, siis TEHIKu poolt loodava uue platvormi ja toimimismudeli puhul on teada, kuhu andmed jõuavad või ei jõua ja teada on ka andmete tähendus ehk metaandmed. Säärane lahendus võimaldab hõlpsamini ületada probleemi, kus pakutavad tervise-, töö- või sotsiaalteenused on sageli piiratud konkreetsete infosüsteemidega.

 

Millised omadused TEHIKu juhil Sinu hinnangul peaksid olema ja millise sissevaate Sa talle asutuse töösse teeksid?

TEHIK loob suure missiooniga sisu, kuna tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonna teenuseid satuvad inimesed kasutama ikka sellel eluperioodil, kui neil on elus mingi raskus või väljakutse. Mina arvan, et missioonitunnitunne ja empaatiavõime peaksid kuuluma ka juhi isiksuseomaduste hulka.

TEHIKus töötavad pühendunud ja head inimesed. Ma soovin, et uus juht oskaks inimesi hoida, et tal oleks pilk tulevikku suunatud ja et ta näeks suurt pilti. Ma soovin, et uuel juhul oleks järjekindlust hoida juba toimivaid asju ja nutikust leidmaks ka uusi lahendusi, mis tõesti toimivad. TEHIK on meeletu potentsiaaliga asutus, mis just sellist tarka ja väärikat juhti väärib.

Tõsi, nii suures mahus IT-teenuste pakkumine on mõnes mõttes nagu tootmistöö, kus peavad olema protsessid paigas, tehnoloogia õiges kohas ning inimesed täitma õigeid rolle. Minu hinnangul on pidev areng oluline ning võin öelda, et sellise skaleeruva asutuse ülesehitamine on toiminud piltlikult öeldes kivi-kivihaaval, et leida kõvem pinnas ja pakkuda järjest kvaliteetseid teenuseid.

Häid tehnoloogiavaldkonna inimesi ei ole teatavasti kuigi kerge leida ega värvata. Kuidas TEHIKus sellega lood on?

See on kindlasti väljakutse, kuid TEHIKu eelis on valdkond, mis on ühtaegu nii tehnoloogia mõttes väljakutsuv kui ka ühiskonna jaoks oluline. TEHIKusse tulevad kandideerima missioonitundega inimesed, kes tahavad anda oma panuse Eesti e-riigi arengusse ning tunnetavad, et TEHIK on tõesti nende CV kõige kõvem rida. Põnev töökoht teeb ise pool reklaamitööd asutuse eest ära. Kindlasti ei ole vähem olulised ka mõnusad kolleegid ja kaasaegne töökeskkond. Hetkel ongi käsil viimased ettevalmistused, et TEHIK saaks uuel aastal uude moodsasse kontorisse kolida.

Kõige sellega, mis TEHIKus juba tehtud on, saad tutvuda SIIN.

Kui Sa tunned, et see ainulaadne väljakutse asuda juhtima nii suure ühiskondliku mõjuulatuse ja potentsiaaliga asutust on Sulle, siis ootame Sinu CV-d ja põhjendust, miks just Sina oleksid parim TEHIKu juht aadressile [email protected] või läbi talendipanga.

Katrin Reinhold on ametis kuni 11.10.2021. Avalik konkurss uue juhi leidmiseks on käimas ja seni on direktori ülesannetes TEHIKu infosüsteemide halduse osakonna juhataja Rasmus Kästik. Kõik vajalikud kontaktid leiab SIIT.