Siit on võimalik leida erinevaid tarkvarasid, mis on mõeldud meditsiiniasutustes kasutamiseks. Iga toote kirjelduses on välja toodud kontaktaadress, sihtgrupp ja võimalused, mida tarkvara pakub.

Tootja: Innovaatik OÜ
Kontakt: e-mail: hammas(at)innovaatik.ee , tel: +372 712 0484, http://hammas.innovaatik.ee/
Sihtgrupp: Eesti hambaarstid
Tutvustus:
Hammas on ravihaldustarkvara hambaarstidele, ortodontidele ja hambaravifirmadele. Sellega saab hallata klientide andmeid, raviinfot, arveid, hinnakirja, arstide töögraafikud, digipilte, saata SMS-e ja e-kirju ning palju muud. Tegemist on tarkvaraga, millega saab hallata kogu firma tegevust.
Mida mul on tarvis Hammas kasutamiseks?
ID kaarti, internetiühendust ning tänapäevastele nõuetele vastavat arvutit, mis ei tähenda mitte viimaseid tehnilisi parameetreid, vaid tüüpilist hetkel müüdavat uut või paari aasta vanust arvutit.

Hammas eelised võrreldes teiste Eestis pakutavate hambaravispetsiifiliste tarkvaradega:

 • puudub liidestumistasu;
 • puuduvad kulutused serveritele ning serverite hooldusele;
 • pole vaja muretseda tagavarakoopiate pärast;
 • saate oma andmetele ligi kõikjalt, kus on internetiühendus;
 • võimalus eksportida andmeid majandustarkvaradesse;
 • kõige täiuslikum graafiline hambakaart;
 • liidestumine e-tervisega ei too raviasutusele kaasa lisakulutusi (turvaserveri soetamine);

Tootja: AS Helmes
Kontakt: Mattias Mölder, tel: 610 6100, gsm: 5332 3932, e-post/ msn: siim.lepisk(at)helmes.ee , skype: mattiasmolder, http://www.helmes.ee
Sihtgrupp: Analüüse ja uuringuid läbiviivad asutused
Võimalused: Tellimuste ja vastuste liigutamine Haigla IS ja analüsaatorite vahel. Kohaldatav konkreetse asutuse vajadusi järgides.

Tootja: AS Helmes
Kontakt: Mattias Mölder, tel: 610 6100, gsm: 5332 3932, e-post/ msn: siim.lepisk(at)helmes.ee , skype: mattiasmolder, http://www.helmes.ee
Sihtgrupp: Patsiente teenindavad asutused
Võimalused: Patsiendi SMS-ga vastuvõtule registreerumise teavitamise teenus. Kohaldatav konkreetse asutuse vajadusi järgides.

Tootja: AS Helmes
Kontakt: Mattias Mölder, tel: 610 6100, gsm: 5332 3932, e-post/ msn: siim.lepisk(at)helmes.ee , skype: mattiasmolder, http://www.helmes.ee
Sihtgrupp: Konfidentsiaalsete andmete kaitset vajavad asutused
Võimalused: Konfidentsiaalsete isikuandmete kodeerimisteenus ja riistvara mis vastab Eesti rangeimatele andmekaitsenõuetele. Sobilik näiteks narkomaaniaravi andmekogu kaitseks.

Tootja: AS Helmes
Kontakt: Mattias Mölder, tel: 610 6100, gsm: 5332 3932, e-post/ msn: siim.lepisk(at)helmes.ee , skype: mattiasmolder, http://www.helmes.ee
Sihtgrupp: Patsiente teenindavad asutused
Võimalused: Digiloo ja haigla IS-i ning ressursihaldusega liidestatud rakendus arsti juurde registreerumiseks. Rakendusel on lõppkasutaja avalik versioon ja sellega ühilduv haigla töötaja versioon. Kohaldatav konkreetse asutuse vajadusi järgides.

Tootja: AS Helmes
Kontakt: Mattias Mölder, tel: 610 6100, gsm: 5332 3932, e-post/ msn: siim.lepisk(at)helmes.ee , skype: mattiasmolder, http://www.helmes.ee
Sihtgrupp: Radioloogia osakonnaga haiglad
Võimalused: Uuringutele registreerumine, järjekordade haldus, uuringute läbiviimine, uuringuvastused. Ressursihaldus (seadmed, ruumid, tööajad, ...) Liidestatud haigla IS ja PACS-iga. Kohaldatav konkreetse asutuse vajadusi järgides

Tootja: AS Helmes
Kontaktisik: Priit Joosu, tel: 6106126; 5164180, e-post: priit.joosu(at)helmes.ee

EKTIS on koolimeditsiini nõudeid arvestav kaasaegne infosüsteem, mis vastab Andmekaitseinspektsiooni nõuetele ning omab delikaatsete isikuandmete töötlemiseks vajalikku heakskiitu. EKTIS on täielikult liidestatud Tervise Infosüsteemiga (TIS), mis tagab koolimeedikule ligipääsu tööks vajalikule teabele.

EKTIS kergendab meediku tööd, olles igapäevaseks töövahendiks meditsiiniliste andmete sisestamisele ja töötlemisel. Infosüsteem tagab andmete õigeaegsuse ja tõesuse, majutades andmeid korrektselt ja süstemaatiliselt.

EKTIS on kasutatav mistahes internetiühenduse ja ID kaardilugejaga varustatud arvutist.

 • EKTIS programm võimaldab:
 • Õpilaste/koolide/klassidede andmed - tulevad Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS) ja muutuvad realajas õpilase kooli või klassi vahetumisel. Registri olemasolu tagab meedikule võimaluse teostada tööd klasside kaupa.
 • Õpilaste tervisekaart - pöördumiste registreerimine, saatekirjad. Võimalus pärida teiste raviasutuste poolt teostatud ambulatoorseid epikriise ja aegkriitilisis andmeid (kroonilised haigused, allergiad, läbiviidud operatsioonid)
 • Vaktsineerimised – sisestamised ja saatmine ning pärimine TIS’st
 • Tervisekontrolli kaart – kuhu kogutakse lisaks ka perearstide poolt teostatud varasemad tervisekontrolli läbivaatused.
 • Tervisedendamine – parasiitide kontroll, esmaabi ja tervisekaitse loengud, konsultatsioonid riskirühmadele jne.
 • Aruandlus – vaktsineerimiste, pöördumiste, terviseedendamise ja tervisekontrollide põhjal klasside kaupa.
 • Erivajadustega õpilaste koolid - HEV koolid:
 • Raviprotsesside (pöördumise, läbivaatused, vaktsineerimised) automaatne hinnakirjastamine vastavalt Haigekassa hinnakirja koodidele.
 • Haigekassale pearahaarvete esitamine.

Tootja: AS Medisoft
Kontakt: Ulvi Jõgioja, tel: 659 5740, e-post: ulvi(at)medisoft.ee
Sihtgrupp: Eriarstiabi osutavad tervishoiuasutused, haiglad.
Võimalused - LIISA on terviklahendus, mis tänu oma modulaarsele struktuurile on rakendatav nii suurtes haiglates kui ka üksikult praktiseerivates eriarstide kabinettides sh ka töötervishoiu- ja taastusraviasutustes. LIISA liidestatakse täies mahus vastavalt seadusandlusele Tervise Infosüsteemiga ja Eesti Haigekassa retseptikeskusega.

LIISA koosneb järgnevatest moodulitest:

 • Registratuuri töökoht - Vastuvõtuaegade graafikute koostamine (arvestab riigipühi ja puhkuseid). Patsientide broneerimine vastuvõttudele ja uuringutele, vastuvõtuaegade paindlik otsimine ja haldamine. Visiiditasude ja tasuliste teenuste arveldus. Lisaks võimaldab LIISA tarkvara veebiregistratuuri kaudu patsientidel broneerida aega eriarsti vastuvõtule ning saata SMS teavitus.
 • Eriarsti töökoht -Patsiendi terviseandmete sisestamine ja meditsiinidokumentide koostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele (kirjeldused, diagnoosid, analüüsid, protseduurid, retseptid, epikriisid, elektroonsed töövõimetuslehed, saatekirjad, tõendid, nakkusteatised, tervisekontrolli otsus, välisdokumendid). Uuringute ja laborianalüüside tellimise ja nende tulemuste vaatamine. Operatsioonide sisestamine.
 • Rasedakaart - Sisestada saab järgmisi parameetreid: Visiitidel saab sisestada rasedusnädalaid, kaalu, emakapõhja kõrgust, kõhu ümbermõõtu jne, tähtaeg võimaldab arvutada oletatava sünnituse kuupäeva erinevate parameetrite alusel. Sisaldab veel arsti meelespead, günekoloogilist anamneesi eelnevaid diagnoose, eelnevaid oppe, anesteesiaid, vereülekandeid, lapse isa andmeid, vaginaalset vaatlust, haiglaravi raseduse. Andmetest moodustub gravidogramm. Kõik Liisas eelnevalt sisestatud andmed (opid, diagnoosid, retseptid jne) tulevad Rasedakaarti automaatselt üle
 • Sünnituslugu - Võimaldab eelnevalt rasedakaardilt andmeid üle kanda sünnituslukku. Kujutada graafiliselt patsiendi emakakaela avanemist ja loote eesasetseva osa suhet partogrammil, millel on normal-, alert- ja action joon. Sisestada saab patsiendile sünnituse käigus sooritatavaid protseduure, anesteesiad ja operatsioone. Võimaldab sisestada vastsündinu andmeid.
 • Taastusravi ja rehabilitatsioon - Taastusraviteenuseid osutavate spetsialistide vastuvõtugraafikute koostamine (võimalus osutada spetsialistil samaaegselt ka erinevaid teenuseid erinevatele patsiendigruppidele); patsiendi broneerimine spetsialisti teenustele nii statsionaarsetes kui ambulatoorsetes üksustes; võimalus broneeringute alusel ettemaksearve koostamiseks; protokollide koostamine ja printimine (füsioteraapia-, tegevusteraapiakontroll); rehabilitatsiooniplaani koostamine ja printimine; patsiendi taastusraviprotseduuride broneeringute ajakava automaatne koostamine, printimine; taastusraviteenuste täitmise kokkuvõtte koostamine ja printimine;
 • Statsionaarne töö - Stasionaari vastuvõtt, osakond, haigete liikumine, terviseandmete sisestamine ja meditsiinidokumentide koostamine vastavalt kehtivale seadusandlusele, operatsioonid, anesteesia, TISS jälgimise leht, uuringute ja laborianalüüside tellimine ja tulemuste vaatamine, statsionaari ravijärjekorra pidamine.
 • Õenduslugu – võimaldab fikseerida arsti korraldusi õdedele, määrata patsientide jälgimisi ja ravimeid (tilguteid ja vereülekandeid). Ravimite määramisel kasutatakse oma apteegi (Liisa programmi Haigla Apteek) nomenklatuuri. Õed saavad vastavalt arsti antud aegadele jälgimisi, korraldusi teostada ja ravimeid annustada. Arstidel on võimalus jälgida korralduste täitmist. Samuti saavad õed sisestada õendusanamneesi, õendusplaani ja koostada õendusepikriisi.
 • Dieedid - Võimaldab pidada arvestust osakondades, tubades, patsientidele määratud toitude kohta. Koostada hommiku, lõuna ja õhtu aruandeid. Määrata eridieete, toidupakikesi, sünnitustubade toite, lux-tubade toite jne.
 • Labor - Laborianalüüside elektrooniline töötlemine laboris (tellimuste vastuvõtmine, suunamine labori töökohtadele ja analüsaatoritesse, vastuste kontrollimine ja kinnitamine. Tarkvara tagab automaatse tellimuste edastamise ja vastuste lugemise analüsaatoritest. Materjali identifitseerimiseks kasutatakse laialdaselt ribakoode. Analüüside tulemused seotakse automaatselt patsiendi haigusjuhuga. Võimalik on elektrooniliselt võtta vastu tellimusi välistelt tellijatelt ja saata neile vastused Medipost server kaudu.
 • Diagnostika kabinet - Uuringute ajakavade koostamine, broneerimine uuringutele, teenuste ja uuringuvastuste sisestamine. Patsiente on uuringutele võimalik broneerida ning vastuseid vaadata ka osakondades ja kabinettides. Uuringutulemused seotakse haigusjuhuga.
 • Aruandlus ja statistika - Sisaldab üle 200 erineva aruande (arvete järgi, kuupäevade järgi, hinnakirja koodide, diagnooside, arstide, sisestajate jne). Alati on võimalik teile sobiv aruanne juurde programmeerida.
 • Raviarveldus - Võimaldab koostatada erinevatele maksjatele koondarveid ja edastada arveid elektroonsel kujul Haigekassasse.
 • Arhiiv - Dokumentide arhiivi haldamine.
 • Administreerimine - Tarkvara tööks vajalike lähteandmete sisestamine (kasutajate õigused, asutuse arstid, erialad, arsti koodid, teenused, hinnakirjad, mitmesugused programmi seaded jne.).
 • Haigla apteek - Apteek on meditsiinikaupade laoarvestuse programm. Võimaldab tellida apteegist ravimeid ja teisi apteegikaupu interneti teel, koostada aruandeid. Toetab kogu haigla inventari laoarvestuse pidamist.
 • Liides Tervise Infosüstemiga - Digiretsept, epikriis, saatekiri, digipilt

Tootja: AS Medisoft
Kontakt: Jako Heinmets, tel: 659 5767, GSM: 517 4758, e-post: jako(at)medisoft.ee , www.perearst2.ee
Sihtgrupp: Perearstid ja eriarstid.
Võimalused - Infosüsteem PEREARST2 on loodud perearstidele, tervisekeskustele ja teistele raviasutustele igapäevatöö lihtsustamiseks. Seisuga aprill 2009 kasutab PEREARST2 enamus kõigist Eesti perearstidest, tänu kellele toimib läbi klienditoe pidev tagasiside ja tootearendus funktsionaalsuse ning kasutajamugavuse tõhustamiseks. Infosüsteem kergendab arsti pingelist tööd, tagab andmete õigeaegsuse ja tõesuse, säilitab andmed korrektselt ja süsteemselt, võimaldab infot aruandluseks lihtsalt kätte saada ning tagab andmete turvalisuse. Perearst2 on liidestatud ka Tervise Infosüsteemiga.

Programm sisaldab:

 • Patsientide register
 • Digitaalne tervisekaart
 • Registratuur
 • Retseptid
 • Raviteenuste arveldus
 • Sularahaarveldus
 • Meditsiinistatistika
 • Digitaalne aruandlus haigekassaga
 • Infovahetus laboritega

Tootja: Connected OÜ

Kontakt: e-post: info(at)connected.ee ; tel: +372 5565 7000, koduleht: www.dentas.ee

Sihtgrupp: Eesti hambaarstid ja ortodondid. Nii erapraksised kui ka suured hambaraviettevõtetted.

 • Peamised tunnused:
 • Kliendiregister
 • Töögraafik ja tööegade haldus
 • Arsti tööplaan nutitelefonis; online broneerimine
 • Automatiseeritud SMSide saatmine ja massmeilimise võimalus
 • Graafiline ja intuitiivne hambakaart
 • Digiretseptid, e-tervise saatekiri
 • e-tervise dokumentide vaatamine
 • Proteesihüvitiste, töövõimetuslehe, hoolduslehe elektrooniline edastamine HK-le
 • Erinevad makseviisid ja ühendatavad makseterminalid
 • Haigekassa arvete koostamine, saatmine
 • Põhjalik aruandlus ja statistika
 • Ladu ja tellimine hulgimüüjatelt
 • Miks valida Dentas?
 • Liitumistasu puudub
 • Tasuta esimene koolitus
 • Liidestamisvõimalus erinevate majandustarkvaradega
 • Pidevalt arenev ja klientide soovidega arvestatav programm
 • Alati abivalmis klienditeenindus, konsultatsioon – vajadusel ka töövälisel ajal!
 1. Dentase kasutaja saab valida 2 kasutusvõimaluse vahel:
 2. Üle interneti - andmed paiknevad meie hallatavas keskses serveris;
 3. Lokaalses arvutis/võrgus - andmed paiknevad Teie arvutis või kliiniku serveris.

Tootja: Connected OÜ

Kontakt: e-post: info(at)connected.ee ; tel: +372 5565 7000, koduleht: www.eriarst.ee

Sihtgrupp: Eesti eriarstid ja kliinikud. Nii erapraksised kui ka suured ettevõtetted

 • Peamised tunnused:
 • Kliendiregister
 • Töögraafik ja tööegade haldus
 • Arsti tööplaan nutitelefonis; online broneerimine
 • Automatiseeritud SMSide saatmine ja massmeilimise võimalus
 • Digiretseptid, e-tervise saatekiri
 • e-tervise dokumentide vaatamine
 • Töövõimetuslehe, hoolduslehe elektrooniline edastamine HK-le
 • Erinevad makseviisid ja ühendatavad makseterminalid
 • Haigekassa arvete koostamine, saatmine
 • Põhjalik aruandlus ja statistika
 • Ladu ja tellimine hulgimüüjatelt
 • Miks valida EKliinik?
 • Liitumistasu puudub
 • Tasuta esimene koolitus
 • Liidestamisvõimalus erinevate majandustarkvaradega
 • Pidevalt arenev ja klientide soovidega arvestatav programm
 • Alati abivalmis klienditeenindus, konsultatsioon – vajadusel ka töövälisel ajal!
 1. EKliiniku kasutaja saab valida 2 kasutusvõimaluse vahel:
 2. Üle interneti - andmed paiknevad meie hallatavas keskses serveris;
 3. Lokaalses arvutis/võrgus - andmed paiknevad Teie arvutis või kliiniku serveris.

Tervise infosüsteemiga liidestuse osas on Connected OÜ aktsepteerimistesti läbinud.

 • Realiseeritud on:
 • saatekirja edastamine
 • dokumendist uue versiooni edastamine
 • dokumendi tühistamine
 • aegkriitiliste andmete päring
 • dokumentide loetelu päring
 • tervikdokumendi päring

Tootja: GennetLab
Kontakt: gennet(at)gennet.ee , ester(at)gennet.ee , tel. 742 0047 (Kaja Hanstein, Ülo Kährik)
Sihtgrupp: tervishoiuteenuse osutajad
Võimalused: Arstiportaal AP+ on veebipõhine töökoht tervishoiuteenust (üld- ja eriarstiabi , hooldus, taastus jm) osutavatele meditsiinitöötajatele (perearstid, eriarstid, õed, koduõed, ämmaemandad jt) järgmiste põhiomadustega:

 • Lihtne ja loogiline toimingute sisestamine infosüsteemi, nii et töötaja saaks neid teha vahetult visiidi ajal;
 • Diagnooside, uuringute, protseduuride jt. klassifitseeritud toimingute sisestamisel kasutatakse tervishoiu infosüsteemis standardiseeritud loendeid ja klassifikaatoreid;
 • Ravimite väljakirjutamisel kasutatakse Koodikeskusega sünkroniseeritavaid ravimpreparaate, toimeaineid, ravimvorme ja soodustusi ;
 • Digiretseptid koostatakse Retseptikeskusega ühilduva standardi alusel;
 • Digitaalsed töövõimetuslehed koostatakse Haigekassaga ühilduva standardi alusel;
 • Raviarved koostatakse Sotsiaalministeeriumi määruse ja Eesti Haigekassa lepingus toodud nõuete kohaselt;
 • Meditsiinidokumendid (teatised, tõendid jm) koostatakse Sotsiaalministeeriumi määrustes esitatud nõuete kohaselt;
 • Digilukku saadetavad meditsiinidokumendid (epikriisid, saatekirjad jm.) koostatakse ja käsitletakse tervise infosüsteemi standardite kohaselt;

Arstiportaalis on loodud valmisolek liidestumiseks otsustustoe kesksüsteemiga EBMeDS ja sümptomipõhise eestikeelse klassifikaatori SNOMED CT kasutamiseks
AP+ põhifunktsionaalsus:

 • Patsiendi tervisekaardi täitmine;
 • Vastuvõtugraafikute koostamine ja patsientide registreerimine;
 • Visiidi ajal konsultatsioonikaardi täitmine ja varasemate andmete vaatamine;
 • Ravimikaart patsiendile väljastatud ravimitest, digiretseptide väljastamine;
 • Krooniliste haiguste jälgimine ja ennetustegevus;
 • Vaktsineerimine, kohustuslike vaktsineerimiste graafik;
 • Lapse tervisekontroll ja arengu jälgimine, kasvu- ja kaalukõverad;
 • Epikriiside, saatekirjade, töövõimetuslehtede jt.digitaalsete dokumentide koostamine ja saatmine, dokumentide päringud;
 • Raviarvete ja patsiendiarvete koostamine, arvete saatmine TORU-sse;
 • Töö aruanded, finantsaruanded, statistilised aruanded.

AP+ saab paigaldada ja kasutada kolmel viisil:

 • Kohalik paigaldus (perearstikeskus, eriarsti töökoht vm)
 • ESTER-haigla paigaldus (integreeritakse HIS-iga ESTER)
 • Keskne teenus (ühes majutuskeskuses)

AP+ kasutamiseks on vajalik arvuti, printer, ID-kaardi lugeja ja internetiühendus. Arstiportaali AP+ kasutustingimused ja vajalikud dokumendid liidestuseks saab arendajalt AS Gennet Lab. Lepingulistele kasutajatele tagab AS Gennet Lab tema patsientide andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse ning jätkab AP+ arendamist.

Tootja: 5D Vision OÜ
Kontakt: Kristjan Adojaan (arendusjuht) tel: 503 9306, 712 1542, e-post: kristjan(at)5dvision.ee , skype: adojaan
Sihtgrupp: meditsiiniasutused
5D - MED tarkvara töötab serveripõhiselt, töötaja vajab vaid internetiühendusega arvutit. Sisselogimine toimub ID-kaardi või parooli abil.

Võimalused:

 • kalenderplaan vastuvõtuaegade ja kohtade planeerimiseks
 • vastuvõttude broneerimine
 • visiitide haldus
 • patsientide register, kindlustatuse kontroll
 • töövõimetuslehtede haldus, edastamine EHK-sse
 • digiretseptid, paberretseptid
 • VEK vormide täitmine ja haldus
 • Raviarvete täitmine ja haldus
 • töötajatevaheline kiirsõnumivahetus
 • aruandlus, statistika
 • jne.

Tootja: Alar Kaljuste
Kontakt: Alar Kaljuste, tel: 5132712, e-post: drwatson(at)neti.ee
Sihtgrupp: Perearstid ja eriarstid, hambaarstid
Watson on üks vanemaid eraarstidele orienteeritud tarkvarasid (algus 1993) Watson on liidestatud ka tervise infosüsteemiga.

Programm sisaldab:

 • Patsientide register
 • tervisekaart
 • Registratuur
 • Retseptid
 • Tõendid
 • Haiguslehed
 • Raviteenuste arved
 • Statistika
 • Infovahetus haigekassaga
 • Infovahetus laboritega

Tootja: TEHIK

Kontakt: TEHIK, e-post: [email protected]

Sihtgrupp: alustavad meditsiiniettevõtted, kellel muud tarkvara ei ole. Portaalile saab ligipääse teha ainult arstidele, õdedele ja ämmaemandatele. 

TIS Arstiportaal on infosüsteem, mis võimaldab tervishoiutöötajal suhelda tervise infosüsteemiga, see tähendab...

 • pärida ja kuvada patsiendi  terviseandmeid:
  • saatekirju
  • epikiise
  • teatisi
  • hambaravidokumente
  • immuniseerimispassi
  • kiirabikaarte
  • tervisedeklaratsioone
  • tervisetõendeid
  • muid terviseandmeid, kuvasid, väljavõtteid arstiportaali integreeritud andmevaaturi kaudu.
 • sisestada ja saata tervise infosüsteemi:
  • saatekirju
  • epikriise (ambulatoorset ja statsionaarset, õendusepikriisi juurutamine 2023 IV kvartalis)
  • tervisetõendeid
  • hambaravikaarte
  • surmateatisi ja surma põhjuse teatisi
  • immuniseerimisteatisi
  • arengu hindamise, läbivaatuse, nõustamise, kasvamise teatisi

TIS Arstiportaali kaudu pole võimalik vormistada sünniepikriisi, retsepte, töövõimetuslehti, Tervisekassa arveid. TIS Arstiportaal ei sobi e-konsultatsiooni teenuse pakkumiseks ega igapäevaste ravipäevikute pidamiseks, digiregistratuuri teenuste ja vabade aegade haldamiseks.