Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ootab enda ridadesse liituma IT arhitekti.

IT arhitektina oled sa sotsiaalkaitse talituse tehnilise liidrite tiimi liige – sa teed esmased ja põhimõttelised tehnoloogilised otsused. Sina tead, millised on süsteemi struktuur, komponendid, liidesed ja infrastruktuur, samuti nõustad arendajaid parimate lahenduste loomisel. Oma töös teed tihedat koostööd kliendi, tooteomaniku, testijuhi ja arenduspartnerite arhitektidega. Lubame, et see kõik on väga põnev!

Tähtaeg 20.03.2023 

kandideeri kohe
Arhitekt Martin Õunap

Tööülesannete täitmiseks on olulised

 • head Java oskused ja vähemalt 3-aastane arendaja töökogemus;
 • IT arhitekti töökogemus;
 • Sul pole võõrad k8s, protsessimootorid, asünkroonsus, CI/CD;
 • oskus rakendada agiilseid arendusmetoodikaid;
 • huvi ja oskus rakendada uusi tehnoloogiaid;
 • kasuks tuleb full-stack arendaja kogemus;
 • hea suhtlemisoskus.

Meie väärtused

 • Oleme õpihimulised ja uudishimulikud

 • Hoiame end kursis valdkonna arengutega

 • Otsime uusi lahendusi ja oleme tulemustele orienteeritud

 • Märkame vigu ja teeme ettepanekuid muudatusteks

 • Õpime vigadest

 • Teame kliendi ootuseid ja pakume kliendist lähtuvaid teenuseid
 • Teame oma panust tervikus ja töötame ühistest eesmärkidest lähtuvalt
 • Oskame oma tööd ja vastutame selle eest
 • Teeme koostööd
 • Peame kokkulepetest kinni
 • Hoiame fookust ja teeme ära õiged asjad
 • Jagame oma teadmisi ja kogemusi
 • Teame, et parimad lahendused sünnivad argumenteeritud dialoogis
 • Oleme avatud suhtlejad ja asjatundlikud partnerid oma klientidele ja kolleegidele
 • Oleme ausad ja lugupidavad ning hindame seda ka teiste puhul
 • Märkame ja tunnustame partnerite panust

ITarhitekt

TEHIK on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas.
Meie loodud e-teenused säästavad inimeste aega, et nemad saaksid keskenduda olulisele. 

Viime ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustame teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning oleme teerajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele.TEHIK on Sotsiaalministeeriumi partneriks uute e-teenuste loomisel nii Sotsiaalkindlustusametile, Haigekassale, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile, Ravimiametile, Tööinspektsioonile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele kui ka võrdõiguslikkuse volinikule.

Lisaks on TEHIKul oluline roll tagada kohalikele omavalitsustele mõeldud sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri töö ning teha koostööd tervishoiuteenuse osutajatega, kellele tuleb tagada andmevahetus tervise infosüsteemiga.

TEHIKu suvepäevad

Nähtamatud kangelased. TEHIK on kuue tegutsemisaastaga kasvanud kolm korda, mis näitab, et vajadus uute IT-lahenduste ja nende loojate järgi kasvab riigis ning ühiskonnas pidevalt. TEHIKus tegutseb üle 200 eksperdi, kes loovad juba täna tuleviku e-Eesti edulugu.

TEHIKuga on liitunud suur hulk riigi helgemaid päid, kes teevad oma tööd südamega ja on oma panuse eest ühiskonnale uhked. Nemad ongi need, kellele tänulik olla, selle eest, et Eestis elades ei pea paberimajandusele liigselt aega kulutama ja paljud teenused on tehtud nii iseenesest mõistetavaks ja mugavaks, et piisab ainult paarist hiireklikist. See on miski, millega TEHIKu nähtamatud kangelased iga päev tegelevad ning kahtlemata ka põhjus, millega Eesti kogu maailmas silma paistab.

TEHIKu kontor

Meie juures ootab sind avaliku sektori pea kõige suurem IT projekt. Sul on võimalus õppida oma ala parimatelt asjatundjatelt, sest sinuga samas majas töötavad IT-arhitektid, andmebaaside-, rakenduste- ja süsteemiadministraatorid, projektijuhid, toote- ja teenuste haldurid.

Sa liitud meeskonnaga, kes elab sulle südamest kaasa ja ootab sinult ideid ja ettepanekuid. TEHIKus puhkad aastas 35+3 kalendripäeva, au sees on kaugtöö ja sporditegemine.

Korraldame suvepäevi, igal kuul tähistame sünnipäevasid, tunnustame aasta parimaid jõulupeol ja muidugi toimub ka muid ühisüritusi, sest ruumi meil on. TEHIKul on Tallinnas tutikas kontor, mille juurde pakume sulle ka parklakoha.

Siin meie IT-maja võimalused tegelikult ei lõpe, aga ülejäänud põnevast saad teada siis, kui paned talendipangas oma CV teele hiljemalt 20. märts 2023.

 

Liitu TEHIKu sotsiaalkaitse valdkonna tiimiga ja aita viia sotsiaalvaldkonna IT lahendused uuele tasemele! Meil on võimalik teha suure tähendusega tööd – me arendame ja haldame ühte Eesti suurimat infosüsteemi, mis toimib taustal, kuid puudutab kõiki Eesti inimesi. Tulevikus ka sind ennast. Seega saad ka endale teha töökindla ja jätkusuutliku süsteemi, et sinugi pension laekuks, kui aeg sealmaal on. Sotsiaalkaitse valdkonna infosüsteemi kaudu makstakse välja igal kuul ca 700 000 pensioni ja toetuste makset, mille summa moodustab aastas ligikaudu kolmandiku Eesti riigieelarvest.

Sergei Erbin
Sotsiaalkaitse talituse juhataja, TEHIK

 

Küsimuste korral võta julgesti ühendust meie personalijuht Katiga ([email protected])

Sergei Erbin

Kõik vabad töökohad

Kati Ritso

Kati Ritso

Personalijuht

[email protected] +3727943923