EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on infosüsteem sotsiaalkindlustuse andmete elektrooniliseks vahetamiseks Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna sotsiaalkaitse- ning tervisevaldkonna riiklike asutuste vahel.

Projekti eesmärk ja tegevused

TEHIKu poolt veetava projekti eesmärk oli integreerida EESSI RINA juhtumihaldussüsteem SKAIS2 perehüvitiste tööprotsessidesse.

EESSI süsteemi tarkvaralisteks komponentideks on:

 • kesksüsteem (CSN);
 • juurdepääsupunktid (AP);
 • riiklike asutuste juhtumihaldussüsteemid (RINA või muu lahendus).

RINA on Euroopa Komisjoni poolt välja arendatud näidisinfosüsteem EESSI süsteemis suhtlemiseks ja juhtumite haldamiseks.

piiri

Kes seda kasutavad?

RINA kasutamine ei ole kohustuslik, kuid kõik Eesti 4 EESSI asutust on otsustanud RINA kasutusele võtta:

 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tervisekassa
 • Maksu- ja Tolliamet
 • Töötukassa on otsustanud RINA kasutusele võtta.

Eesti juurdepääsupunkti ja enamus RINAsid (v.a Töötukassa) majutab ja haldab TEHIK.

Mis paremaks muutus?

Kuna RINA ei vastanud ametnike vajadustele, siis puutusid perehüvitiste menetlejad varasemalt erinevate probleemidega kokku, nagu näiteks: 

 • töölaua puudumise tõttu on RINAs keeruline oma juhtumeid hallata ja leida, samuti saada aru mis juhtumile veel vastatud ei ole;
 • dokumentide (SED) käsitsi täitmine RINA-s on aeganõudev ja täitmisel tekivad RINAs salvestamisega erinevad probleemid (sessioon aegub, vahesalvestust tehes muudetakse dokumendi versiooni); 
 • RINAs on keeruline aru saada, kui teise riigi poolt on muudetud varem saadetud dokumentide (SED) sisu, kuna kuvatav algne SEDi saatmise kuupäev ei muutu ning muudatus tuleb ilmsiks alles SEDi avamisel.

Peale integratsiooni arendust muutusid tööprotsessid menetlejate jaoks mugavamaks ja loogilisemaks, sest:

 • menetlejad saavad nüüd uutest saabunud EL juhtumidest ja dokumenditest (SED) teada SKAIS2 tööülesannete kaudu;
 • SKAIS2 ülevaate olemasolu tõttu ei pea menetlejad enam ise eraldi arvestust pidama EL juhtumite osas; 
 • RINAs loodud dokumendid eeltäidetakse SKAIS2 andmetega automaatselt.

Miks oluline

Aasta jooksul vahetab Sotsiaalkindlustusamet EESSI süsteemis ca 60 000 sõnumit, perehüvitistes ca 10 000. Soomega vahetatavad juhtumid on ca 70% Eesti EESSI sõnumivahetuse kogumahust.

Kes panustasid

Projekti tellija on Sotsiaalkindlustusamet.  
Koostööpartnerid: Nortal, Trinidad Wiseman,Telia. 

Rahastus 

NEA Euroopa Ühtekuuluvusfond (Connecting Europe Facility).