Skip to main content

Abivahendite e-teenuse arendamise 2. etapi analüüs

Abivahendite e-teenuse arendused on planeeritud mitmesse etappi. Esimeses etapis loodi digitaalne isiklik abivahendi kaart, mis võimaldab abivahendi tehinguid teostada reaalajas, arvutab tehingu vastavust abivahendite loetelu tingimustele ning kontrollib piirlimiitide arvestust.

Esimeses etapis hõlbustasime kliendivaate, kuid nende arenduste tulemusel suurenes teenuseosutajate halduskoormus. Teises etapis analüüsitakse abivahendite teenuse edasise automatiseerimise (sh digitaliseerimise) võimalusi. Eelkõige soovime analüüsiga välja selgitada, kuidas on teenuseosutajate halduskoormuse vähenemist kõige otstarbekam teha ning kuidas sealjuures tagada turvaline andmevahetus. Lahenduse tulemusel paraneks andmekvaliteet, millest tingituna saaks tekitada reaalajas vahetatud tehingu info pealt järgmise kuu alguses teenuseosutajale makseteatist.

Antud analüüsiprojekti väljundina on teostatud analüüs abivahendite e-teenuse 2. etapi arendusteks, mille käigus on selgunud eesmärkide saavutamiseks vajalikud kasutajalood ja arendusmaht.

Teise etapi analüüsi maksumus on 84 000 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2021. aasta I kvartal. Abikõlblik summa sellest on 71 863,68 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.11.2020 kuni 16.07.2021.

Logo