SamTrack on infosüsteem, mis aitab muuta ravimitega seotud menetlusprotsesside kiiremaks ja mugavamaks.

Mida infosüsteem võimaldab?

  • Paberivaba ning automatiseeritud asjaajamist;
  • Ravimiameti infosüsteemides (SamTrack, Ravimiregister, Kliendiportaal, Tegevuslubade register) menetluses olevate ja kehtivate müügilubade ja ravimipakendite andmete ja pakendikoodide ülekandmist;
  • tagab ravimite andmete ajakohasuse Ravimiregistris, Retseptikeskuses ja Ravimite käitlejate andmebaasis;
  • võimaldab automaatset infovahetust Euroopa Ravimiameti teenustega.
ravimid

Viimased arengud: Euroopa Liidu kliiniliste uuringute määruse rakendamisega seotud IT lahendus

2022. aasta jaanuaris rakendus uus EL-i määrus, mille kohaselt lõi Euroopa Ravimiamet ühtse kliiniliste uuringute portaali. Selle kaudu saavad uuringute sponsorid esitada taotlusi kõikidesse liikmesriikidesse ühekorraga. Projekti raames täiendati SamTrack II infosüsteemi, muuhulgas on võimalik nüüd automaatselt andmeid vahetada.

Eesmärk: Arendusprojekt lihtsustas suhtlust kliiniliste uuringute sponsoritega ning toetab Ravimiametile kliiniliste uuringute raames määratud ülesannete täitmist laiemalt.

​​​​​​Ajaraam

  • SamTrack: 01.04.2020 - 31.03.2022
  • EL-i kliiniliste uuringute määruse rakendamise IT lahendus: 15.12.2021 - 31.12.2023
lipud

Partner

Industry62

Rahastus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist. 

  • SamTrack'ile eraldatud toetuse summa: 489 680 €
  • EL-i kliiniliste uuringute määruse rakendamise IT lahenduse eraldatud toetuse summa: 267 200 €