SamTrack on infosüsteem, mis aitab muuta ravimitega seotud menetlusprotsesside kiiremaks ja mugavamaks.

Mida infosüsteem võimaldab?

  • Paberivaba ning automatiseeritud asjaajamist;
  • Ravimiameti infosüsteemides (SamTrack, Ravimiregister, Kliendiportaal, Tegevuslubade register) menetluses olevate ja kehtivate müügilubade ja ravimipakendite andmete ja pakendikoodide ülekandmist;
  • tagab ravimite andmete ajakohasuse Ravimiregistris, Retseptikeskuses ja Ravimite käitlejate andmebaasis;
  • võimaldab automaatset infovahetust Euroopa Ravimiameti teenustega.
ravimid

Viimased arengud: Euroopa Liidu kliiniliste uuringute määruse rakendamisega seotud IT lahendus

Praeguste regulatsioonide kohaselt on kliinilise uuringu üheaegne tegemine mitmes Euroopa Liidus (EL) liikmesriigis keeruline. 2021. aasta detsembris rakendus uus EL-i määrus, mille kohaselt loob Euroopa Ravimiamet ühtse kliiniliste uuringute portaali. Selle kaudu saavad uuringute sponsorid esitada taotlusi kõikidesse liikmesriikidesse ühekorraga. Projekti raames täiendatakse SamTrack II infosüsteemi, võimaldamaks muuhulgas automaatset andmevahetust.

Eesmärk: Arendusprojekt lihtsustab suhtlust kliiniliste uuringute sponsoritega ning toetab Ravimiametile kliiniliste uuringute raames määratud ülesannete täitmist laiemalt.

​​​​​​Ajaraam

  • SamTrack: 01.04.2020 - 31.03.2022
  • EL-i kliiniliste uuringute määruse rakendamise IT lahendus: 15.12.2021 - 01.04.2023
lipud

Partner

Industry62

Rahastus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist. 

  • SamTrack'ile eraldatud toetuse summa: 489 680 €
  • EL-i kliiniliste uuringute määruse rakendamise IT lahenduse eraldatud toetuse summa: 267 200 €