Ravimiregister on riiklik register, kust leiab teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Selleks, et keskkond oleks kasutajasõbralikum ja kaasaegsem, läbis Ravimiregistri veebileht 2020. aastal uuenduskuuri.

Uuenduskuuri käigus muutus otsingusüsteem eelnevast tunduvalt mugavamaks ja nüüd on ravimitega seotud informatsiooni palju mugavam nii telefonist kui arvutist otsida. Ravimiregistri uuendamiseks loodi töögrupp, kuhu kuulus nii perearste, kodanikke kui ka apteekreid, kes kõik uue lahenduse veebis ja ka mobiilivaates läbi testisid. 

Lisaks on nüüd eeltäidetud otsingutingimus, et otsitakse ainult müügiloaga ravimeid, samas kui ühtegi tulemust ei leita, pakub register võimalust otsida ühe nupuvajutusega ka müügiloata ravimite hulgast samade parameetrite alusel. Ravimiregistrist leiad kõigi müügiloaga ravimite virtuaalse infolehe vaid ühe näpuvajutusega. Uuenenud ravimiregister laseb infolehte vaadata kodus, sõbra juures, bussis või arstikabineti ukse taga. Mugav kasutusviis on mobiilisõbralik ja ravimiregistrist info leidmine kiirem ja lihtsam.

ravimiregister

Millist infot registrist leiab?

Lisaks ravimi põhiandmetele, nagu toimeaine, ravimvorm ja tugevus, on registris kirjas ka ravimi soodustuse info, Eestis kehtiv piirhind ning viimane kuupäev, mil ravimit Eestisse toodi. Müügiloaga ravimite juurde on lisatud ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht ja pakendimärgistuse tekst.
Ravimiregister on kasutamiseks arstile, apteekrile ja patsiendile. Lisaks on see ka inglise keeles, et välisriigi kodanikud saaksid seda mugavalt kasutada.

Arenduspartnerid

  • Helmes
  • Medisoft