INNA on 2023 prototüübi põhjal arendatud veebirakendus, mis aitab vähendada ravimi nimede hindamisele kuluvat aega ja tõsta otsuste ning teenuste kvaliteeti.

Ravimiameti spetsialistid ja ravimite müügiloa hoidjad ning taotlejad saavad rakenduselt hinnangu, kas soovitav ravimi nimi on reeglitega kooskõlas või mitte. Hinnangu aluseks olevat reeglistikku saavad Ravimiameti spetsialistid vastavalt õiguslikele muudatustele ka kohandada.

Ravimid

Ajaraam

06.04.2022–19.05.2023

Taotletud summa

107 456 €

Rahastus:

2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine

 

EL-logo