Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Tervisevaldkond / Tehnoloogia
E-labori haldamise rakendus

Projektiga loodi rakendus laborianalüüside LOINC standardil kodeeritud algandmete ja laborite analüüside nimekirjade haldamiseks.

Loe edasi E-labori haldamise rakendus
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
E-surmasündmus

Eestis on aastas ligikaudu 15 500 surmajuhtumit. E-surmasündmuse projekti tulemusena hakkasid surmaga seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning lahkunu lähedased vabastati sellest bürokraatiast.

Loe edasi E-surmasündmus
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööelu portaal

2021. aasta mais valmis uus tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.  

Loe edasi Tööelu portaal
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni ametnikurakendus

Tänu TEHIKule kolis 2020. aasta kevadel suur osa Tööinspektsiooni teenistujatest tegevused üle uude ametnikurakendusse. Senine, 2003. aastal ilmavalgust näinud rakendus, oli oma aja ära elanud ja selle edasiarendamine ei olnud otstarbekas. Seetõttu loodi uus ametnikurakendus, kuhu tulevikus kolivad kõik teenistujaid abistavad e-teenused. Ametnikurakenduse käivitamise hetkeks oli valmis standardne järelevalve menetluse läbiviimise moodul, inspektori jaoks on mitmed protsessid juba automatiseeritud ning rohkem infot saadakse teistest registritest (näiteks Töötamise register või Äriregister). Samuti on töökeskkonna üle järelevalve tegemiseks loodud spetsiaalne tahvelarvuti vaade, mis kiirendab ja lihtsustab töökeskkonna kontrolli ettevõtte ruumides. Kõige olulisem on, et inspektorite töö on varasemast kiirem, eesmärgipärasem ning seetõttu on tõhusama järelevalve abiga võimalik panustada igaühe turvalisemasse töökeskkonda.

Loe edasi Tööinspektsiooni ametnikurakendus
Tehnoloogia
Pilvelahendused

Pilvetehnoloogia abil on võimalik luua lahendusi, mille abil saab äriteenuseid skaleerida vastavalt nende vajadusele. TEHIK on riigisektoris üks olulisemaid ja võimekamaid pilvetehnoloogia rakendajaid, mistõttu on meil olnud võimalik loobuda protsessidest, mis klientidele ega ühiskonnale tulu ei too.

Loe edasi Pilvelahendused
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ravimiregister.ee

Ravimiregister on riiklik register, kust leiab teavet kõigi Eestis müügil olevate ravimite ning nende erinevate pakendite kohta. Selleks, et keskkond oleks kasutajasõbralikum ja kaasaegsem, läbis Ravimiregistri veebileht 2020. aastal uuenduskuuri. Uuenduskuuri käigus muutus otsingusüsteem eelnevast tunduvalt mugavamaks ja nüüd on ravimitega seotud informatsiooni palju mugavam nii telefonist kui arvutist otsida. Ravimiregistri uuendamiseks loodi töögrupp, kuhu kuulus nii perearste, kodanikke kui ka apteekreid, kes kõik uue lahenduse veebis ja ka mobiilivaates läbi testisid. 

Loe edasi Ravimiregister.ee
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Tervisekassa otsustustugi

Alates 2020. aasta maist saavad perearstid ja -õed kasutada kliiniliste otsuste tugisüsteemi, mis toob nende töölauale patsiendipõhised soovitused ning aitab teha otsuseid kiiremini ja kvaliteetsemalt. Kliinilise otsusetoe süsteem on Eestis esimene omataoline abivahend, kuna koondab kokku ja analüüsib inimese andmeid, näiteks viimase viie aasta diagnoosid, ravimid ja analüüsid, vererõhunäidud, elustiilinäitajad ja geneetilised riskiskoorid

Loe edasi Tervisekassa otsustustugi
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus

Sotsiaalkindlustusameti internetipõhises iseteenindusbüroos saavad inimesed ise mugavalt hallata neile pakutavaid teenuseid ja toetusi.

Loe edasi Sotsiaalkindlustusameti iseteenindus
Sotsiaalvaldkond / Tervisevaldkond
Abivahendite e-teenus

Sotsiaalkindlustusametile loodud abivahendite e-teenus aitab inimesel kiiremini ja soodsamalt saada vajaminevaid abivahendeid. Loobusime andmetöötlusest paberkandjal, mis on klientidele ja teenuseosutajatele mugavam ning tagab teenuse kiirema kättesaadavuse.

Loe edasi Abivahendite e-teenus
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
HOIA mobiilirakendus

HOIA on koostöös parimate era- ja riigisektori tarkvaraekspertide sündinud mobiilirakendus, mis aitab teavitada inimesi, kui neil on olnud lähikontakt koroonaviirusesse nakatunuga. Tegemist on enim alla laaditud rakendus Eesti ajaloos, mis kogus esimese nelja kuuga enam kui 200 000 kasutajat. TEHIK tegeleb HOIA majutuse ja haldusega ning pakub kasutajatuge.

Loe edasi HOIA mobiilirakendus