Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Sotsiaalvaldkond
Pensionite e-lahendus

Eestis on hetkel ca 320 000 inimest, kellele riik maksab igakuiselt mingit liiki pensionihüvitisi. Kasutajate trend on ajas kasvav, sest populatsioon vananeb. Märgatava trendina on kasvamas inimeste mobiilsus (töötamine, elamine, pensionile jäämine teatud ajal välisriikides) ning aastast 2021 on kasutajal võimalus kasutada ka paindlikku pensioni, mis tähendab, et ühe kasutaja kohta suureneb nii hüvitise määramiste, peatamiste, jätkamiste ja teiste toimingute maht.  Hüvitiste alaliike IT arenduste mõistes on üle 100.

Loe edasi Pensionite e-lahendus
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Vaktsiinide tellimuskeskkond

Vaktsiinide tellimuskeskkond oli infosüsteem, mille abil said tervishoiuteenuse osutajad (TTO) tellida COVID-19 vaktsiine. Keskkonnast oli võimalik jälgida, kui palju ja millist vaktsiini oli TTO tellinud, ning jälgida ka vaktsiini saabumise kuupäeva. Keskkond võimaldas seirata kogu vaktsiinide ja sellega seotud tarvikute lao seisu ning vastavalt vajadusele teostada ka aruandlust.

Loe edasi Vaktsiinide tellimuskeskkond
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus

Selleks, et leida parim lahendus inimese tegutsemisvõime ja terviseseisundi hindamiseks võimalikult kiiresti, mugavalt ja juba olemasolevaid andmeid taaskasutades, viis TEHIK läbi analüüsi rahvusvahelise funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsiooni (RFK) põhise hindamisinfo kasutuselevõtmise esimese etapi arendamiseks.  

Loe edasi Puude raskusastme tuvastamise analüüs ja arendus
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
EL digitaalsed COVID tõendid

EL COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust. Samuti lihtsustavad EL COVID tõendid piiriülest liikumist. Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega.  

Loe edasi EL digitaalsed COVID tõendid
Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine

Millist probleemi lahendatakse? 50% inimestest, kes pöörduvad oma murega Sotsiaalkindlustusametisse, kasutavad selleks e-kanaleid.Sellest võib järeldada, et kliendid on valmis kasutama iseteeninduskeskkonda, kui seal oleks kasutaja jaoks vajalik info saadaval. 20% pöördumistest on sellised, mida inimene ei peakski lisaks tegema: näiteks küsimuste korral toetuse väljamaksmise, suuruse, laekumise vms kohta. Eesmärk on ennetada ja ära hoida kliendil tekkivaid küsimusi. Praeguse süsteemi killustatus ei võimalda Sotsiaalkindlustusametil minna kliendikesksele teenindusele. Lahendada soovime järgmisi probleeme:

Loe edasi Sotsiaalkindlustusameti kliendipöördumiste automatiseerimine
Tehnoloogia
Health Sense

Health Sense on andmete teisendamise tööriistade loomise projekt. Projekti käigus loome tööriistad, mille abil on võimalik lihtsamalt ja operatiivsemalt välja anda selliseid pseudonüümitud, hägustatud ja vahel ka agregeeritud andmed, mida võib käsitleda avaandmetena. See tähendab, et isikud ei ole tuvastatavad ja andmete kättesaamiseks ei ole vaja läbida pikka kooskõlastuste ahelat.

Loe edasi Health Sense
Sotsiaalvaldkond
Elatisabi maksmise analüüsi- ja arendusprojekt

Elatisabi kuni 100 eurot maksab Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse alusel lapsele või tema eestkostjale, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi saab täna taotleda kohtu- ja täitemenetluse korral.  Seoses perehüvitise seaduse muudatusega lisandub elatisabi maksmine pankrotimenetluse korral. See tähendab, et elatisabi hakatakse maksma lastele, kelle vanemad osalevad pankrotimenetluses.

Loe edasi Elatisabi maksmise analüüsi- ja arendusprojekt
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Digisaatekiri

Eestis on kohustuslik koostada saatekiri digitaalselt ja edastada tervise infosüsteemi, mis on aluseks patsiendi saatmisele uuringule, ambulatoorsele või statsionaarsele tervishoiuteenusele või tervishoiutöötajate vahelise e-konsultatsiooni läbiviimisele.

Loe edasi Digisaatekiri
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni iseteenindus

2020. aasta kevadel sai TEHIK valmis Tööinspektsiooni uue iseteenindusega. Tööelu infosüsteemi (TEIS) peamine eesmärk on toetada tööandjat hea töökeskkonna loomisel. TEIS hõlbustab Tööinspektsiooni ja tööandja omavahelist suhtlust ning aitab vähendada ettevõtete halduskoormust. Samuti saavad töötajad näha TEISis infot enda ning oma ettevõtte kohta.

Loe edasi Tööinspektsiooni iseteenindus
Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR

STAR ehk sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on riigi infosüsteem sellise sotsiaaltöö korraldamiseks, kus inimese probleemide lahendamiseks rakendatakse kompleksset ning sageli mitmeid eluvaldkondi puudutavaid toetusi ja teenuseid.  TEHIKu visioonis on STAR sotsiaaltöötaja tööriist ja tõhus abiline, mis vähendab oluliselt dokumenteerimisele ja korralduslikele küsimustele kuluvat aega ning võimaldab sotsiaaltöötajal keskenduda oma töö kõige tähtsamale osale – abi vajava inimese aitamisele.

Loe edasi Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Üleriigiline digiregistratuur

Üleriigilise digiregistratuuri eesmärk on muuta eriarsti vastuvõtuaja leidmine inimese jaoks lihtsamaks. See lahendus annab patsiendile valikuvabaduse leida ja broneerida aegu arsti vastuvõtule ühest kohast, ilma et ta peaks erinevaid raviasutusi läbi helistama või kasutama tervishoiuteenuse osutajate vastuvõtuaegade broneerimise keskkondi.

Loe edasi Üleriigiline digiregistratuur
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
COVID-19 erilahendused

Kevadel 2020 alanud COVID-19 pandeemia ajal töötas TEHIK välja hulgaliselt lahendusi, mis muutsid eriolukorra ajal ja sellele järgnenud perioodil lihtsamaks nii arstide kui ka inimeste elu.

Loe edasi COVID-19 erilahendused