Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Töövaldkond
Töövaldkonna projektid ja rahastus

Tööõnnetuste menetlemise mooduli analüüs Tööinspektsioonil on seadusega pandud kohustus uurida tööõnnetuse ja kutsehaigestumise juhtumeid. Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise puhul on uurimiskohustus ka ettevõtjal. Selleks luuakse tööelu infosüsteemi uus e-teenus.

Loe edasi Töövaldkonna projektid ja rahastus
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni iseteenindus

2020. aasta kevadel sai TEHIK valmis Tööinspektsiooni uue iseteenindusega. Iseteenindus on suunatud eelkõige ettevõtetele, kes saavad selle kaudu edastada Tööinspektsioonile infot oma töökeskkonnaesindajate kohta. See muidu lihtsana näiv teenus muudab ettevõtja elu palju lihtsamaks, sest esindajate määramisel on osa lahtreid juba eeltäidetud infoga, mida ettevõtja on varasemalt riigile esitanud. Samuti on iseteenindus teadlik, kes ettevõttes töötavad ja nii võtab töötaja nimetamine näiteks töökeskkonnaesindajaks vaid mõne hetke.

Loe edasi Tööinspektsiooni iseteenindus
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööelu portaal

2021. aasta mais valmis uus tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.  

Loe edasi Tööelu portaal
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni ametnikurakendus

Tänu TEHIKule kolis 2020. aasta kevadel suur osa Tööinspektsiooni teenistujatest tegevused üle uude ametnikurakendusse. Senine, 2003. aastal ilmavalgust näinud rakendus oli oma aja ära elanud ja selle edasiarendamine ei olnud otstarbekas. Seetõttu loodi uus ametnikurakendus, kuhu tulevikus kolivad kõik teenistujaid abistavad e-teenused. Ametnikurakenduse käivitamise hetkeks oli valmis standardne järelevalve menetluse läbiviimise moodul, inspektori jaoks on mitmed protsessid juba automatiseeritud ning rohkem infot saadakse teistest registritest (näiteks Töötamise register või Äriregister). Samuti on töökeskkonna üle järelevalve tegemiseks loodud spetsiaalne tahvelarvuti vaade, mis kiirendab ja lihtsustab töökeskkonna kontrolli ettevõtte ruumides.

Loe edasi Tööinspektsiooni ametnikurakendus