Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Töövaldkond
Töövaldkonna projektid ja rahastus

Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamine Tööinspektsiooni tegevusi toetatakse ESF TAT programmi Töötervishoidu ja -ohutust väärtustava töökeskkonna arendamine raames.

Loe edasi Töövaldkonna projektid ja rahastus
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni iseteenindus

2020. aasta kevadel sai TEHIK valmis Tööinspektsiooni uue iseteenindusega. Tööelu infosüsteemi (TEIS) peamine eesmärk on toetada tööandjat hea töökeskkonna loomisel. TEIS hõlbustab Tööinspektsiooni ja tööandja omavahelist suhtlust ning aitab vähendada ettevõtete halduskoormust. Samuti saavad töötajad näha TEISis infot enda ning oma ettevõtte kohta.

Loe edasi Tööinspektsiooni iseteenindus
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööelu portaal

2021. aasta mais valmis uus tööelu portaal. Portaali kaudu saab siseneda ka Tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, mis aitab ettevõtteid hea töökeskkonna loomisel.  

Loe edasi Tööelu portaal
Töövaldkond / Tehnoloogia
Tööinspektsiooni ametnikurakendus

Tänu TEHIKule kolis 2020. aasta kevadel suur osa Tööinspektsiooni teenistujatest tegevused üle uude ametnikurakendusse. Senine, 2003. aastal ilmavalgust näinud rakendus, oli oma aja ära elanud ja selle edasiarendamine ei olnud otstarbekas. Seetõttu loodi uus ametnikurakendus, kuhu tulevikus kolivad kõik teenistujaid abistavad e-teenused. Ametnikurakenduse käivitamise hetkeks oli valmis standardne järelevalve menetluse läbiviimise moodul, inspektori jaoks on mitmed protsessid juba automatiseeritud ning rohkem infot saadakse teistest registritest (näiteks Töötamise register või Äriregister). Samuti on töökeskkonna üle järelevalve tegemiseks loodud spetsiaalne tahvelarvuti vaade, mis kiirendab ja lihtsustab töökeskkonna kontrolli ettevõtte ruumides. Kõige olulisem on, et inspektorite töö on varasemast kiirem, eesmärgipärasem ning seetõttu on tõhusama järelevalve abiga võimalik panustada igaühe turvalisemasse töökeskkonda.

Loe edasi Tööinspektsiooni ametnikurakendus