Siit leiad valiku meie töödest ja teenustest

 

TEHIKu hallata on üle 40 andmekogu - tänu sellele saame luua olulisi e-teenuseid ligi 1,3 miljonile inimesele. Kasutame selleks riigi moodsamaid ja turvalisemaid infotehnoloogilisi lahendusi ning teeme koostööd erasektori parimate tegijatega.

Muudame igapäevaelus vajalikud e-teenused tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas inimestele kättesaadavaks ning töötame selle nimel, et need toimiksid kiiresti, lihtsalt ja tehniliste takistusteta. Väärtustame aega ja usume, et inimestel ei peaks riigiga suhtlemise peale ebavajalikku aega kuluma.

Sotsiaalvaldkond / Tehnoloogia
Pensioniteenuse arenduse I etapp

Projekti tulemusel on inimestel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu mugav esitada pensioniõigusliku staaži andmeid ja

Loe edasi Pensioniteenuse arenduse I etapp
Töövaldkond
Töövaldkonna projektid ja rahastus

Tööõnnetuste menetlemise mooduli analüüs Tööinspektsioonil on seadusega pandud kohustus uurida tööõnnetuse ja kutsehaigestumise

Loe edasi Töövaldkonna projektid ja rahastus
Tehnoloogia
Eesti COVID-19 avaandmete portaal

TEHIKu poolt hallatavas avaandmete avaldamise keskkonnas väljastatakse Eesti COVID-19 seotud avaandmeid. Avaandmed (open data) on

Loe edasi Eesti COVID-19 avaandmete portaal
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Terviseameti menetlussüsteem MEIS

Terviseameti järelevalveametnike tööprotsess põhineb hetkel dokumendihalduse loogikal. See tähendab, et näiteks avalduste ja

Loe edasi Terviseameti menetlussüsteem MEIS
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Ajaleidja

Eriarsti vastuvõtuaja broneerimine võib vahel olla paras peavalu. Sobivat aega tuleb vahel nädalate kaupa taga ajada. Siin tuleb

Loe edasi Ajaleidja
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Personaalmeditsiini rakendamine Eestis

TEHIK ja Tervise Arengu Instituut koos teiste partneritega viib ellu projekti „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ (2019–2022)

Loe edasi Personaalmeditsiini rakendamine Eestis
Tervisevaldkond / Tehnoloogia
Hinnakokkulepperavimite prototüüp

Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudel eelanalüüs ja prototüübi loomine. Projekti eesmärk on tagada apteekides

Loe edasi Hinnakokkulepperavimite prototüüp
Sotsiaalvaldkond
Pensionite e-lahendus

Eestis on hetkel ca 320 000 inimest, kellele riik maksab igakuiselt mingit liiki pensionihüvitisi. Kasutajate trend on ajas kasvav

Loe edasi Pensionite e-lahendus