Pilvetehnoloogia abil on võimalik luua lahendusi, mille abil saab äriteenuseid skaleerida vastavalt nende vajadusele. TEHIK on riigisektoris üks olulisemaid ja võimekamaid pilvetehnoloogia rakendajaid, mistõttu on meil olnud võimalik loobuda protsessidest, mis klientidele ega ühiskonnale tulu ei too.

 Kasutegurid riigile, kodanikule ja ettevõtjale

  • Infrastruktuuri/ressurssi on võimalik kasutada suuremahuliste projektide läbiviimiseks, eesmärgiga tagada kvaliteetsed ja katkematud teenused
  • Tõuseb riigisektori kulu-efektiivsus (kokkuhoidu nii riist- ja tarkvara investeeringutelt kui ka inimestelt).
  • Parendab infosüsteemide majutuse ja haldusega tegelevat kompetentsi - kaob asutustevaheline konkureerimine pädevate inimeste üle, kuivõrd valdkonna tippspetsialistid koonduvad ning nende kompetents muutub kättesaadavaks kõikidele riigiasutustele võrdselt.
  • Võimaluse ettevõtetele uute ja innovaatiliste infosüsteemide ja teenuste arendamiseks, mis toetuvad pilvetehnoloogia printsiipidele ja mida saab pakkuda kasutamiseks Riigipilve klientidele ning hiljem eksportida ka teistele turgudele.
  • Riigipilv vastab Eestis kehtestatud infosüsteemide turbemeetmete standardile  kõige kõrgemale turvalisuse astmele  (ISKE H), mis peab tagama IT-infrastruktuuri ja teabe (nt delikaatsed isikuandmed) konfidentsiaalsust ning terviklust.

Kuidas TEHIK on pilvetehnoloogia rakendamisse panustanud? Millised on olnud õppetunnid?

Oleme olnud alates 2018 aastast pilvetehnoloogiatele tähelepanu pööranud. Alates 2018. aasta lõpust oleme kasutame lahendusi konteinerite käsitlemiseks. Tänaseks oleme jõudnud punkti, kus näeme, et antud tehnoloogiate kasutamine annab meile võimaluse rakendada tänapäevaseid arendusvoogusid. Kõige keerukamaks on saanud mõttemallide muutus. Oleme sarnases kohas, kui hakkasid tekkima virtuaalserverite kultuurid ja saame aru, et siinkohal on aeg kõige parem ravi. Ajas saame targemaks ja veelgi paremaks.

Millised on viimased arengud?

TEHIKus on esimesed teenused toodangus, mis on lahendatud konteinerites ja orkestreeritud Kubernetese abil. Üks neist teenustest on näiteks Tööinspektsiooni iseteenindus. Antud lahenduses on esmakordselt kasutatud töövoogusid, millega automaatselt teostada testimisi ja paigaldus.

Kui oleme jõudnud punkti, kus mikroteenused ja pilvetehnoloogia on meie jaoks tavapärane, saame hakata vaatama üle projektide, mida saame generaliseerida. Läbi selle saame projektid veelgi õhemaks, et vastava äridomeeni projekt saaks tegeleda rahus äriga. Võib juhtuda, et meie haldusalas tekib teenuseid, mis on vajalikud äridomeenide toimimiseks.