2022. aasta suvel Eestis alustav uus arstide ja teiste tervishoiutöötajate tööd lihtsustav lahendus võimaldab ettenägematu vajaduse korral ligipääsu välisriigi kodaniku terviseandmete kokkuvõttele.

See tähendab, et kui inimene on sattunud õnnetusse ja ei ole pikkadeks selgitusteks adekvaatne või ei oska näiteks kohalikku keelt, siis on arstil võimalik saada esmane teave tema kriitiliste terviseandmete (ravimiallergiad, viimased operatsioonid jne) kohta ning tagada kvaliteetsem ravi.

Teenuse kasutamiseks peab arst nägema välisriigi patsiendi pildiga dokumenti, millel on tema isikukood või mingite täiendavate tunnuste kogum (nt sünnikuupäev + kood).

Milleks see vajalik on?

Kui inimene vajab teises riigis ravi, siis on tal alati võimalik oma andmed eraldi paberil või andmekandjal kaasa võtta. Samas, kui patsient on reisil teisel Euroopa riigis ja satub ootamatult haiglasse, siis puudub võimalus selle haigla tervishoiutöötajal näha andmeid patsiendi allergiate, varasemate haigusjuhtumite, krooniliste haiguste jms kohta.

piiri

Kui Eestist pärit patsiendil on tekkinud ravisuhe välisriigi tervishoiutöötajaga, selles riigis on loodud vastav võimekus ja patsient on andmete edastusega nõus, siis tekib arstil võimalus patsiendi päritoluriigi infosüsteemist pärida terviseandmete kokkuvõtet.

Kokkuvõte sisaldab ainult peamisi ja kriitilise tähtsusega detaile, mis võimaldab välisriigi tervishoiutöötajal saada ülevaade andmetest tema oma emakeeles, et pakkuda patsiendile paremat tervishoiuteenust.

TEHIK on realiseerinud Eesti meditsiinitöötajatele võimaluse pärida välisriigi kodanike terviseandmete kokkuvõtteid (kasutades selleks loodud portaali https://pipa.digilugu.ee) ning loonud võimaluse teistele teenusega liitunud riikide meditsiinitöötajatele Eesti kodanike terviseandmete kokkuvõtteid pärida.  

Täpsem lisainfo teenuse kohta (sh ülevaade terviseandmete kokkuvõttel olevatest andmeplokkidest) on leitav siit:

Mis riikidega piiriülese terviseandmete kokkuvõtte teenus toimib?

 • Eesti kodanikele Portugalis
 • Eesti kodanikele Horvaatias
 • Eesti kodanikele Prantsusmaal
 • Eesti kodanikele Luksemburgis
 • Eesti kodanikele Lätis
 • Eesti kodanikele Hollandis
 • Eesti kodanikele Hispaanias
 • Eesti kodanikele Tšehhis
 • Eesti kodanikele Maltas
 • Eesti kodanikele Kreekas
 • Portugali kodanikele Eestis
 • Hispaania kodanikele Eestis
 • Horvaatia kodanikele Eestis
 • Malta kodanikele Eestis
 • Luksemburgi kodanikele Eestis
 • Läti kodanikele Eestis
 • Kreeka kodanikele Eestis

Nimekiri täieneb ajas vastavalt liituvatele riikidele.

Euroopa Liidu riikide ühine andmevahetusprojekt jaguneb kaheks:

 • Piiriülene digiretsept, mis võimaldab inimesel osta oma retseptiravimeid ükskõik millises teises teenusega liitunud EL riigis.
 • Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine, mille eesmärk on pakkuda välisriigi tervishoiutöötajale patsiendi kohta käivat olulist terviseteavet.

Mõlema teenuse andmevahetus toimub üle turvalise andmevahetusplatvormi, mida arendab ja haldab Euroopa Komisjon. Teenusega liitumiseks peavad riigid looma digitaalse valmisoleku ja omad kohalikud süsteemid selle platvormiga liidestama. Eestis vastutab selle eest TEHIK.

Piiriülese patsiendi terviseandmete vahetuse loomiseks ja toimimiseks on lisaks riigiasutustele ja Euroopa Liidule panustanud ka mitmed arenduspartnerid.

Partnerid

 • Sotsiaalministeerium
 • Terviseamet
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Ravimiamet
 • Industry62

Rahastus

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

EU rahastus-logo