Kuidas piiriülene digiretsept toimib?

Piiriülene digiretsept on oluline kõigile inimestele, kes peavad välisriigis retseptiravimeid ostma. Selleks esitab patsient apteeki tulles oma pildiga dokumendi, millel on tema isikukood või mingite täiendavate tunnuste kogum (nt sünnikuupäev + kood). 

Apteeker otsib oma süsteemist nende tunnuste alusel patsiendi üles ja näeb tema olemasolevaid retsepte. Järgmise sammuna valib apteeker patsiendi soovitud retsepti ning teostab müügi. Müüdud retsepti info saadetakse tagasi patsiendi koduriigi infosüsteemi ning retsept märgitakse kasutatuks. See kõik toimub vaid mõne minutiga. 

kohver

Kuidas Eesti apteegid teenusega liituda saavad?

 

 • Piiriülese digiretsepti teenus on realiseeritud Eesti apteekide infosüsteemides ning läbi selle on teenus kõikidele apteegi infosüsteeme kasutavatele apteekidele kättesaadav.
 • Teenuse kasutamiseks on vajalik sõlmida TEHIKuga liidestusleping, mis määratleb teenusega seotud eeldused, õigused ja kohustused.
 • Leping sõlmitakse apteegi tegevusloa omajatega ning lepingu sõlmimiseks palume TEHIKuga ühendust võtta e-posti teel [email protected]

Milliseid ravimeid ei saa piiriüleselt osta?

 • Narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid

 • Anaboolseid steroide

 • Ekstemporaalseid ravimeid

 • Meditsiiniseadmeid

 • Eestis kehtiva müügiloata ravimeid piiriülese digiretsepti alusel Eesti apteegis (sh erialaorganisatsioonide poolt taotletud ehk ET nimekirja ravimeid). Eestis väljakirjutatud müügiloata ravimite retseptide alusel on võimalik ravimeid lja osta välisriigis (kui selles riigis on antud ravimile müügiluba olemas), eeldusel, et sellele retseptile on antud Ravimiameti poolt positiivne otsus.

 

Kuidas käib ravimite hüvitamine?

 • Eesti digiretsepti alusel välisriigis väljaostetud ravimite eest tuleb patsiendil maksta täishind.
 • Patsiendil on õigus nõuda Tervisekassalt hüvitist, mis makstakse välja vastavalt Eestis kehtivale soodusravimite loetelule ja piirhinnale.
 • Hüvitamiseks tuleb Tervisekassale esitada ravimi ostutšekk ja vabas vormis avaldus.
 • Välisriigi kodanike ravimid hüvitatakse vastavalt nende riigi seadustele. 

KKK Eesti apteekrile seoses piiriülese digiretseptiga

 

Piiriülese digiretsepti loomiseks ja toimimiseks on lisaks riigiasutustele ja Euroopa Liidule panustanud ka mitmed arenduspartnerid.

 • Sotsiaalministeerium
 • Terviseamet
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Tervisekassa
 • Ravimiamet

 

 

 • Industry62
 • Astro Baltics
 • Hansasoft 

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

EU rahastus-logo

Euroopa Liidu riikide ühine andmevahetusprojekt jaguneb kaheks:

 • Piiriülene digiretsept, mis võimaldab inimesel osta oma retseptiravimeid ükskõik millises teises teenusega liitunud EL riigis.
 • Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine, mille eesmärk on pakkuda välisriigi tervishoiutöötajale patsiendi kohta käivat olulist terviseteavet.

Mõlema teenuse andmevahetus toimub üle turvalise OpenNCP platvormi, mida arendab ja haldab Euroopa Liit. Teenusega liitumiseks peavad riigid looma digitaalse valmisoleku ja omad kohalikud süsteemid selle platvormiga liidestama. Eestis vastutab selle eest TEHIK.