Terviseandmete liikumine Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel

2017. aastal alustasid Euroopa riigid (sh Eesti) projektiga, mille eesmärgiks on realiseerida Euroopas jätkusuutlik piiriülene terviseandmete vahetus. 

Esmane eesmärk on realiseerida andmevahetus kahe teenusena:

Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine

Piiriülene digiretsept

Viimased uudised ja arengud

Piiriülene patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine võimaldab edastada patsiendi olulisemate meditsiiniliste andmete kokkuvõtte teise riigi tervishoiutöötajale ning kuvada need andmed tervishoiutöötajale kohalikku keelde tõlgituna, tagades seeläbi kvaliteetsema ja efektiivsema ravi.

Loe lähemalt

Piiriülene digiretsept võimaldab patsiendil osta talle välja kirjutatud ravimeid teises, teenusega kaetud riigi apteegis ning edastada väljamüügi info patsiendi koduriigi retseptikeskusesse.

Loe lähemalt

Mis riikidega hetkel andmevahetus toimib?

Riik Digiretsepti teenus Eesti kodanikule välisriigis Digiretsepti teenus välisriigi kodanikule Eestis Patsiendi terviseandmete kokkuvõte teenus Eesti kodanikule välisriigis Patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenus välisriigi kodanikule Eestis
Hispaania (teenust pakkuvate apteekide otsing; otsingu kasutamise ingliskeelne juhend. NB! Teenusega pole veel liitunud La Rioja, Baleaarid ja Astuuria. Murcia on liitunud ainult digiretsepti teenusega) ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Holland ✔️
Horvaatia ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Kreeka ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Luksemburg ✔️ ✔️
Läti  ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Malta ✔️ ✔️
Poola ✔️ ✔️

Portugal (teenust pakkuvate apteekide loetelu)

✔️ ✔️ ✔️ ✔️
Prantsusmaa ✔️
Soome ✔️ ✔️
Tšehhi (teenust pakkuvate apteekide loetelu) ✔️ ✔️ ✔️

 

Eesti poolt on tagatud meie kodanikele nii digiretseptide kui ka patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamine teistesse, teenusega liitunud riikidesse. Samuti on võimalik Eesti apteekritel pärida ja välja müüa teiste riikide kodanike digiretsepte ning tervishoiutöötajatel pärida teiste riikide kodanike terviseandmete kokkuvõtteid.

Andmevahetus toimub Euroopa Komisjoni hallataval andmevahetusplatvormil.

Tänaseks on projektiga liitunud 25 Euroopa riiki, kes realiseerivad teenused järgnevate aastate jooksul vastavalt enda siseriiklikele võimalustele. Riigid, kes praegu veel projektis osalised ei ole, saavad andmevahetuse võrgustikuga liituda ka edaspidi. Üldine eesmärk on realiseerida kogu Euroopat kattev teenus.

skeem

EST-2-MyHealth

Novembris 2023 sai alguse projekt EST-2-MyHealth, millega tagatakse piiriüleste teenuste jätkuv stabiilne toimimine ja uuendamine. Täpsemalt on plaanis:

  • Viia patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenus uuele platvormile, mis tagab edaspidi teenuse toimimise  ja loob võimalused uuendusteks;
  • luua riiklik allergiaandmete standard, et tagada ka allergiaandmete kasutamine piiriülese terviseandmete kokkuvõtte teenuses;
  • tõlkida ära ja võtta kasutusele ORPHA koodid, mis on vajalikud  harvikhaiguste diagnooside andmevahetuses.

 

Projekt kestab kuni 2026. aasta novembrini.

Partnerid

Sotsiaalministeerium
Tervishoiuteenuste osutajad
Industry62

el