Terviseandmete liikumine Eesti ja teiste Euroopa riikide vahel

2017. aastal alustasid Euroopa riigid (sh Eesti) projektiga, mille eesmärgiks on realiseerida 2021. aastaks Euroopas jätkusuutlik piiriülene terviseandmete vahetus. Eesmärk on realiseerida andmevahetus kahe teenusena:

Patsiendi terviseandmete kokkuvõtete edastamine, mis võimaldab edastada patsiendi olulisemate meditsiiniliste andmete kokkuvõtte teise riigi tervishoiutöötajale ning kuvada need andmed tervishoiutöötajale kohalikku keelde tõlgituna, tagades seeläbi kvaliteetsem ja efektiivsem ravi.

Piiriülene digiretsept, mis võimaldab patsiendil osta talle välja kirjutatud ravimeid teises, teenusega kaetud riigi apteegis ning edastada väljamüügi info patsiendi koduriigi retseptikeskusesse.

 

Eesti on võtnud eesmärgiks tagada meie kodanikele nii digiretseptide ja patsiendi terviseandmete kokkuvõtte edastamise teistes riikides. 

Andmevahetus toimub Euroopa Komisjoni hallataval andmevahetusplatvormil OpenNCP.

Tänaseks on projektiga liitunud 23 Euroopa riiki, kes realiseerivad teenused järgnevate aastate jooksul vastavalt enda siseriiklikele võimalustele. Riigid, kes praegu veel projektis osalised ei ole, saavad andmevahetuse võrgustikuga liituda ka järgnevate aastate jooksul. Üldine eesmärk on realiseerida kogu Euroopat kattev teenus. 

skeem

Eestis vastutab teenuse realiseerimise eest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Koostööpartnerid

  • Eesti Haigekassa
  • Ravimiamet
  • Tervise Arengu Instituut

Küsimustega projekti ja realiseeritavate teenuste kohta pöörduge palun info@tehik.ee.

Lisainfo

Teenuse realiseerimist kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmist Euroopa Ühendamise Rahastu.

EU rahastus-logo

Teavitused patsiendile

Siit leiab erinevates keeltes patsiendi infolehed, kus on kirjas, milliseid andmeid piiriülese andmevahetuse puhul töödeldakse, kus ja kui kaua logisid säilitatakse jpm.

Patsiendi terviseandmete kokkuvõte

Piiriülene digiretsept