Eesti esimene proaktiivne, automaatne e-teenus, mis on kiire, lihtne ja mugav aitamaks peresid nende kõige rõõmsamal, aga ka kiiremal ajal. Uus Sotsiaalkindlustusametile loodud lahendus tagab lapsevanematele kiire ja lihtsa viisi riigi poolt pakutavaid toetuseid saada. 

Kuidas e-teenus töötab?

  • Tegemist on proaktiivse teenusega, mille eesmärk on lapsevanemaid võimalikult vähe ajaliselt koormata. 
  • Lapse registreerimisel rahvastikuregistris käivituvad Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemis automaatsed protsessid, kus kasutatakse andmeid erinevatest andmekogudest, et kontrollida, kas lapsevanemal on õigus saada toetust ning teeb talle automaatselt eeltäidetud pakkumuse.
  • See tuleb talle e-posti teel ning suunab ta iseteenindusse.
  • Iseteeninduses saavad mõlemad vanemad pakkumusega tutvuda ja teha enda perele parimad valikud pakkumuse kinnitamisega.
  • Perehüvitiste e-teenus on loodud mikroteenuseid toetaval tehnoloogial, mis võimaldas pakkumuspõhist lähenemist rakendada ka eriolukorra ajal kehtinud erivajadusega lapse vanemale mõeldud toetusele. 

Milleks vajalik

Perehüvitiste e-teenus mõjutab suurt osa Eesti rahvast – aasta jooksul, mil e-teenus on kasutusel olnud, oleme saatnud ligi 30 000 pakkumust värsketele lastevanematele, millega on 84% vanematest meie iseteeninduses tutvunud.

Viimased arengud

Viimased arengud: 2020 juulis võtsime kasutusele isa täiendava vanemahüvitise, mis võimaldab isadel kasutada isapuhkepäevi. 2021 aprillini täiendame vanemahüvitise teenust erinevate võimalustega.

pere

Perehüvitiste e-teenus mõjutab suurt osa Eesti rahvast – aasta jooksul, mil e-teenus on kasutusel olnud, on saadetud ligi 30 000 pakkumust värsketele lastevanematele, millega on 84% vanematest iseteeninduses tutvunud.
 

Iseteeninduse visuaalse ja kontseptuaalse põhjana on kasutatud RIA stiiliraamatut (Veera), Teenuse disainimisel kaasati lõppkasutajaid ja arvestati WCAG nõuetega. Projekti käigus loodud komponente on jagatud riigi koodivaramusse.

Perehüvitiste teenusel on olemas pilvevalmidus, sest Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (sh perehüvitiste teenus) on majutatud taristul, mis vastab riigipilve alusnõuetele.

Kes veel panustasid

  • Nortal

  • Trinidad Wiseman