Projekti tulemusel on inimestel sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu mugav esitada pensioniõigusliku staaži andmeid ja dokumente, mis on aluseks pensioni arvutamisel, saada infot ja ülevaadet pensioniõigusliku staaži mõjust tulevase pensioni suurusele. Iseteeninduskeskkonna loomine vähendab klientide halduskoormust.

Ajaraam

01.03.2022–30.09.2023

Taotletud summa

483 510 eurot

EL-logo