Siit lehelt leiab patsiendi infolehed seoses piiriülese digiretsepti või patsiendi terviseandmete kokkuvõtte teenuse kasutamisega. Infolehtede eesmärk on teavitada patsienti nende isikuandmete töötlemisest ja kehtivatest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest Eestis või Eesti patsiendile välismaal.

Infolehtedes on patsiendi jaoks muu hulgas kirja pandud, milliseid andmeid piiriülese andmevahetuse puhul töödeldakse, kus ja kui kaua logisid säilitatakse jpm.

Infolehed on tõlgitud erinevatesse keeltesse, et võimaldada teenust kasutavale inimesele info tema koduriigi keeles.

Patsiendi terviseandmete kokkuvõte

 

Teave välisriigi patsientidele, kes reisivad Eestisse:

 

Teave Eesti patsiendile, kes reisib välismaale:

 

Piiriülene digiretsept

 

Teave välisriigi patsientidele, kes reisivad Eestisse:

 

Teave Eesti patsiendile, kes reisib välismaale: