• Lühinumber 1220
   
 • Välismaalt +372 634 6630

Perearsti nõuandetelefon on üleriigiline telefon, kust saad meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. Nõuandeliinile helistades saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

 • Lühinumber 16662
   
 • Välismaalt +372 794 3794

veebileht www.16662.ee

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

 • kodukeemia;
 • taimekaitsevahendid ja väetised;
 • näriliste ja putukatõrjevahendid;
 • kosmeetika ja loodustooted;
 • ravimid, narkootilised ained;
 • seened, taimed;
 • mürgiste loomade hammustused;
 • mürkgaasid;

Ravijuhendite keskkonnast www.ravijuhend.ee leiate ravi-, patsiendi-, käsitlus- ja tegevusjuhendeid.

Tutvu Tervisekassa rahaliste ja mitterahaliste hüvitistega Tervisekassa kodulehel https://www.tervisekassa.ee/inimesele/huvitised

Emakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringud

Eesti naisi kutsutakse nii rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringule.

Täpsem info Tervisekassa kodulehel

Jämesoolevähi sõeluuring

Apteekide asukohti ja lahtiolekuaegu üle Eesti saad vaadata veebilehelt: http://rkav.sm.ee/rkav/faces/pages/tegevuslubaForm/tegevuslubaOtsing.jspx

Ravimiregistri leht – www.ravimiregister.ee

Loe vaktsineerimisest Terviseameti kodulehelt: www.vaktsineeri.ee

Kui Sa ei ole rahul Sulle pakutud tervishoiuteenusega, siis Sul on võimalus pretensioonidega pöörduda Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni. Loe täpsemalt sellest komisjonist ja pöördumise võimalusest veebilehelt: https://www.tervisekassa.ee/kontaktpunkt/patsientide-oigused-ja-kaebevoimalused/kaebevoimalused-ja-huvitamine

Tervisekassa missiooniks on tagada inimestele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus.