Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas. Viime ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustame teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning oleme teerajajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele.

Siin saad sa olla tõeline nähtamatu kangelane. Paljud ei tea, et sa oled olemas, aga masse mõjutad sa igal juhul.

Vabad töökohad leiad lehe alt. Enne väike ülevaade, kuidas me TEHIKus asju näeme ja mida oma kangelastele pakume.

 

SINU TÖÖL ON MÕJU

TEHIKu projektid hõlmavad endas Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevaid valdkondi, mille mõju tunned igas Eesti kodus, töökohas või haiglas. Meie ülesanne on valmis arendada ja ülal pidada kõiki infosüsteeme, mis hoiustavad terviseandmeid, maksavad pensione ja hüvitisi ning kaasajastavad tööohutust. Oleme tugevas vastuolus stereotüüpse nägemusega, et avalikus sektoris on igav või et protsessid ei liigu kiiresti. Vastupidi – TEHIKus näed, et avalik sektor võib olla tõeline lõbustuspark, kus pingutatakse uute ja paremate lahenduste loomise nimel. Loe meist lähemalt SIIT.

KAASAEGNE KESKKOND, PAINDLIKUD LAHENDUSED TÖÖTAMISEKS

Meie puhketuba

Töö TEHIKus on korraldatud agiilselt ja vähese hierarhiaga, et tagada projektide kiire ja tõhus valmimine. Uksed on kõikidel tubadel avatud, et likvideerida heade mõtete kinnijäämist.

TEHIKu surfilipp, taustaks maakoht

Teretulnud on töötamine nii kontoris kui ka kodus. TEHIKus hinnatakse töö tulemust, mitte seda, kus seda tehakse. Kõige olulisem on, et sa tunneksid end hästi olles meiega või meist eemal.

TEHIKu koosseis ülesvõetuna

Meiega on juba liitunud üle 200 eksperdi, kes on parasjagu oma kõige kõvemat rida CV-sse kirjutamas. Tule ja saa osa e-riigi arendamisest, millesugust maailmas kusagil mujal ei pakuta.

Sinu tööl on tähendus, sest sa muudad tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonna teenused inimestele kättesaadavamaks. Nad kõik ei tule küll sind isiklikult tänama, aga see on vist isegi positiivne.

Me lubame, et aitame sul leida koolitusi, sest me teame, et sa tahad areneda. Sinu töö on rahvusvaheline ja toob su lauale väga huvitavaid arenguvõimalusi.

MEILE ON TÄHTIS TERVIS JA HEAOLU. PÄRISELT.

Meie jaoks on oluline, et meie töötajad oleksid puhanud ja terved. 35 päeva puhkust on kõigest jäämäe tipp! Me teame, et monitori taga töötamine võib olla silmadele koormav ning seetõttu toetame prillide või läätsede soetamist. Kompenseerime töötervishoiuarsti poolt määratud massaaži, toetame sportimist ja vaimse tervise hoidmist. Töötaja jaoks tähtsad elusündmused on olulised ka meile ning võimaldame selleks puhuks tasustatud vabu päevi. Kui tunned, et vajad siiski ühte vaba päeva veel oma tervise hoidmiseks, siis selleks on TEHIKus tervisepäevad.

TEHIKu töötajad mängimas piljardit
"Me ei tee teenuseid kodanikele ega elanikele ega asukatele. Me teeme neid inimestele. Muidu ei oleks meie tööl mitte mingit mõtet." - Helen Simisker, Terviseametile suunatud e-teenuste juht

ET SIIS...

...kui tundsid seda lugedes, et sooviksid olla osa Eesti e-riigi arenguloost ja meie pakutu vastab Sinu ootustele, siis võta julgelt ühendust personal[at]tehik.ee.

Kui soovid veel TEHIKu asutamise, koosseisu, osakondade, struktuuri jpm kohta lugeda, siis SIIT leiab lisa. 

UUS! Riigi IT praktikaprogramm

TEHIK kutsub praktikale vähemalt 2. kursuse lõpetanud IT-erialade õppureid, kes soovivad saada väärtuslikke kogemusi avaliku sektori IT-maailmas. Praktikaperiood kestab vähemalt kolm kuud ning ootame kandideerima Eesti kodanikke, kes valdavad eesti keelt.

Projektipõhine praktika kolme riigi IT-maja koostöös

Keskne praktikaprogramm lihtsustab asutuste jaoks praktikantide kandideerimise protsessi, pakub kutse- ja kõrgkooli õppuritele põhjalikumat ülevaadet riigi IT-s töötamise võimalustest ning võrgustikutegevusi. Osalejatel on selgem arusaam riigi-IT ökosüsteemist ning erinevatest osalistest. Keskne lähenemine võimaldab pakkuda osalejatele terviklikumat ja ühtsemat kogemust alates kandideerimisest kuni praktika sooritamiseni.

Praktikat saab sooritada kolmes IT-majas:

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), mis arendab ja haldab digiriigi keskseid tehnoloogilisi platvorme ning tagab riigi küberturvalisuse.

Riigi IT Keskus (RIT), mis pakub avalikule sektorile arvutitöökoha-, serveri alustaristu ja mitmeid keskseid lisateenuseid. 

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), mis loob kaasaegseid e-teenuseid tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas

 

Lisainfo ja kandideerimine 👇

 

riigipraktika

 

 

Praktikandist tehiklaseks

TEHIKu infoturbespetsialist Urmo Lihten

Urmo Lihteni lugu praktikandist tehiklaseks: juhendajad andsid kala asemel õnge

Oma praktikakogemusest Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK, enne 2017. aastat E-tervise Sihtasutus) jagab infoturbespetsialist Urmo Lihten, kes ei piirdunud kunagises E-tervise Sihtasutuses pelgalt praktikaga, vaid tal täitub veebruari keskpaigas juba 11 aastat tööstaaži.

Loe lugu ➜

Anette Mandel

Praktikandist tehiklaseks: Anette Mandel

Anette on elav tõestus sellest, et kunagi ei ole hilja – ka 30ndates on karjääripööre võimalik. Rääkimata sellest, et ta sukeldus n–ö pehmest valdkonnast pea ees IT-sse. Oma hiljutist praktikakogemust TEHIKus jagab endine veebitiimi praktikant, kes töötab nüüdseks Terviseameti tiimis teenusehaldurina.

Loe lugu ➜

Töökuulutused