Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas. Viime ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustame teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning oleme teerajajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele.

TEHIK alustas tegevust 2017. aasta 1. jaanuaril, mil konsolideeriti Sotsiaalministeeriumi IKT osakond ja Eesti E-Tervise Sihtasutus. Täna on TEHIK Sotsiaalministeeriumile partneriks uute e-teenuste loomisel nii Sotsiaalkindlustusametile, Tervisekassale, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile, Ravimiametile, Tööinspektsioonile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele kui ka võrdõiguslikkuse volinikule. Lisaks on TEHIKul oluline roll tagada kohalikele omavalitsustele mõeldud sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri töö ning teha koostööd tervishoiuteenuse osutajatega, kellele tuleb tagada andmevahetus tervise infosüsteemiga.

Meie põhilised ülesanded on välja toodud põhimääruses ja meie avalikele dokumentidele leiab ligipääsu SIIT.  

 

Nähtamatud kangelased

TEHIK on kuue tegutsemisaastaga kasvanud kolm korda, mis näitab, et vajadus uute IT-lahenduste ja nende loojate järgi kasvab riigis ning ühiskonnas pidevalt. TEHIKuga on liitunud suur hulk riigi helgemaid päid, kes teevad oma tööd südamega ja on oma panuse eest ühiskonnale uhked. Nemad ongi need, kellele tänulik olla, selle eest, et Eestis elades ei pea paberimajandusele liigselt aega kulutama ja paljud teenused on tehtud nii iseenesest mõistetavaks ja mugavaks, et piisab ainult paarist hiireklikist. See on miski, millega TEHIKu nähtamatud kangelased iga päev tegelevad ning kahtlemata ka põhjus, millega Eesti kogu maailmas silma paistab.

Tehiklased lehvitamas droonile

Erinevas eluetapis peab iga inimene mõnikord riigiga asju ajama – meie teeme nii, et see oleks võimalikult kiire, loogiline ja mugav ning peaaegu, et nähtamatu. Sellepärast meid nähtamatuteks kangelasteks kutsutaksegi.

Meie kontoris kehtib järgnev ütlus: "Kui meie teenus ei säästa inimeste aega, siis ilmselt ei ole see veel avalikuks tehtud."

Struktuur

TEHIKus töötab enam kui 200 eksperti erinevates valdkondades, kellel kõigil on oma oluline roll terviku toimimises. Meil on suurepärased e-teenuste ja infosüsteemide haldamise ning arendamise spetsialistid, andmekorralduse ja andmeanalüütika eksperdid, küberturvalisuse eestvedajad, kvaliteedijuhtijad, eriti tegijad juristid ja nutikad finantsspetsialistid.

Kui soovid meie inimestega ühendust võtta, siis nende kontaktandmeid võib leida SIIT.

Meie väärtused

 • Oleme õpihimulised ja uudishimulikud
 • Hoiame end kursis valdkonna arengutega
 • Otsime uusi lahendusi ja oleme tulemustele orienteeritud
 • Märkame vigu ja teeme ettepanekuid muudatusteks
 • Õpime vigadest
 • Teame kliendi ootuseid ja pakume kliendist lähtuvaid teenuseid
 • Teame oma panust tervikus ja töötame ühistest eesmärkidest lähtuvalt
 • Oskame oma tööd ja vastutame selle eest
 • Teeme koostööd
 • Peame kokkulepetest kinni
 • Hoiame fookust ja teeme ära õiged asjad
 • Jagame oma teadmisi ja kogemusi
 • Teame, et parimad lahendused sünnivad argumenteeritud dialoogis
 • Oleme avatud suhtlejad ja asjatundlikud partnerid oma klientidele ja kolleegidele
 • Oleme ausad ja lugupidavad ning hindame seda ka teiste puhul
 • Märkame ja tunnustame partnerite panust

,,Kriitiline intsident"

Koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia keskuse (SMIT) ja Geenius Meediaga korraldame taskuhäälingut "Kriitiline intsident". Tegemist on podcastiga, mis räägib lähemalt riigi IT-arendustest, väljakutsetest ja ka lahendustest. Külaliste hulgas on peamiselt avaliku sektori IT-majade töötajad, sealhulgas ka meie enda spetsialistid ja juhid! 

Partnerid meist

TEHIKu tunnustused

sulg

Katrin Reinhold

TEHIKu direktor

hoia

HOIA mobiilirakendus

guru

Martin Õunap

TEHIKu peaarhitekt

Vaimse tervise märgise kuldtase

Vaimse tervise märgis

TEHIK

Rohelise kontori märgis

Rohelise kontori märgis