Käesoleval leheküljel põhjendame, miks oleme uue põlvkonna tervise infosüsteemi andmevahetuses otsustanud HL7 FHIR andmevahetusstandardi kasuks.

Tänane tervise infosüsteem on dokumendipõhine süsteem, mis ei vasta oma ülesehituse, paindlikkuse ja andmevahetuse kiiruse poolest enam tänase tervishoiusüsteemi vajadustele. Tervise infosüsteemi arengus on võetud vastu strateegiline otsus hakata dokumendipõhiselt andmevahetuselt liikuma üle paindlikumale reaalaja lähedasele andmevahetusele, mis võimaldab efektiivsemalt tagada, et terviseandmed on vajalike osapoolte jaoks kättesaadavad siis, kui neid vajatakse.

Oluline osa reaalaja lähedase andmevahetuse toimima panemisel on sobiliku  andmevahetusstandardi valimine, millel baseeruvalt uusi teenuseid välja töötama hakatakse. Erinevate standardite võrdlemise ja võimaluste kaalumise tulemusena on otsustatud HL7 FHIR andmevahetusstandardi kasuks, mis sobib oma ülesehituse poolest tulevikuteenuste andmevahetusele seatud ootuste täitmiseks hästi.

Peamised põhjused HL7 FHIR andmevahetusstandardi kasuks otsustamisel:

  • Ülesehituse poolest sobitub hästi väiksematel andmegruppidel baseeruvaks reaalaja lähedaseks andmevahetuseks
  • Fookus on seatud standardi juurutajatele – lihtsam ülesehitus, palju näiteid, hea dokumentatsioon, paindlikud testimisvõimalused
  • Võimaldab efektiivselt ehitada väiksemaid teenuseid, mis hõlmavad just selle andmestiku, mida parasjagu on vaja
  • Euroopa piiriüleste teenuste puhul on võetud vastu otsus HL7 FHIR rakendamiseks
  • Lai, aktiivne ja abivalmis globaalne kogukond