Hinnakokkulepperavimite järelevalve riskimudel eelanalüüs ja prototüüp.

2022 loodud prototüübi raames loodi hindamismudel ja kasutajaliides, mis ka ilma edasiarenduseta Ravimiameti järelevalvevõimekuse vaatest väärtust loob.

  • Hindab hinnakokkulepperavimite riskiskoore
  • Võimaldab saada kiire ülevaate varem tehtud inspektsioonidest, apteekides müüdud toimeainetest ja hinnakokkuleppealuste toimeainete riskantsusest
  • Mudeli tulemusi saab arvesse võtta tulevaste inspektsioonide tegemisel
  • Inspektorid saavad sisestada inspektsioonitulemusi, mis tagab inspektsiooniandmete automaatset kvaliteedikontrolli
ravimid

Ajaraam

31.05.2021-31.05.2022

 

Taotletud summa

87 600 €

Rahastus

Meetme 2014-2020.12.3 Avalike teenuste pakkumise arendamine raames.

 

EL-logo