Health Sense on andmete teisendamise tööriistade loomise projekt. Projekti käigus loome tööriistad, mille abil on võimalik lihtsamalt ja operatiivsemalt välja anda selliseid pseudonüümitud, hägustatud ja vahel ka agregeeritud andmed, mida võib käsitleda avaandmetena. See tähendab, et isikud ei ole tuvastatavad ja andmete kättesaamiseks ei ole vaja läbida pikka kooskõlastuste ahelat.

Projekti eesmärk

Eesmärk on parandada anonüümitud ja pseudonüümitud andmete ette valmistamise protsessi ja seeläbi kättesaadavust selleks, et soodustada uute toodete, teenuste ja lahenduste loomist erasektoris ja toetada avaliku sektori uudseid lähenemisi tervishoiu juhtimises, sidudes neid teadus- ja arendustegevuses tekkivate teadmistega. Selleks luuakse häälestatavate ja ka ise andmetele häälestuvate vahendite komplekt, mis võimaldab soovitud andmed kokkulepitud kujul soovijale võimalikult kiiresti ning vähese tööjõukuluga välja anda.

Terviseandmete kasutamine

Projekti käigus tegeleme tervise infosüsteemis olevate andmetega, sest terviseandmete kasutamise huvilisi on maailmas kõige rohkem ja nende andmete väljastamine võtab meie spetsialistide aega kõige rohkem. Loodavate vahenditega on võimalik töödelda ka mistahes teiste valdkondade andmeid. Tulevikus tahame jõuda ka meie kahe teise andmegrupini – sotsiaalhoolduse ja töövaldkonna andmed. Loodavad vahendid saavad olema vabalt paigaldatavad ja kasutatavad kõigile soovijatele.

Projekti partnerid:

 • Sotsiaalministeerium
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Western Norway University of Applied Sciences
 • Helse West IKT (Norra)
EAS ja Norway Grants logo

Projekti tulemuste saavutamiseks viiakse läbi järgmised tööd:

 • Pseudonüümija vahend, mis asendab suletud loendina esitatavaid andmeid (isikukood, rahvus, usutunnistus, ravim, diagnoos, dokumendi number jne) koodiga, mis andmeelemendi sama väärtuse korral on erinev. Koodid võetakse HSM-seadmest ja ei ole väljaspool süsteemi korratavad. Pseudonüümija võimaldab ka koondada pseudonüümitud andmeid erinevatest andmekogudest ja andmete omanikelt pseudonüümitud kujul.

  Pseudonüümija lahendus koosneb kahest erineva finantseeringuga ja eraldi hangitavast terviklahenduse osast:
  • Pseudonüümija mootor ehk teenuspõhise baasfunktsionaalsuse arenduse hange finantseeritakse Struktuurfondide projekti nr 2014-2020.12.03.20-0777 raames.
  • Pseudonüümija adminstreerimisliidese arenduse hange finantseeritakse Norway Grants rahastuse raames.

 

 • Andmete hägustaja – võimaldab konkreetsed andmed muuta üldisemaks: kuupäevast saab teha ajavahemiku, aasta või kuu numbri, aadressist saab jätta alles asula, maakonna või riigi, hierarhilises klassifikaatoris saab liikuda tasemete kaupa üles poole jne. Töö teostab projekti partner Tartu Ülikool.
 • Tekstide struktureerija – otsib tekstist tähenduslikke andmeid (ravimid, diagnoosid, isikute nimed, aadressid, telefonide numbrid, isikukoodid, kuupäevad jne.) ja tõstab need lahti andmeväljadesse.
 • Deserialiseerija ja serialiseerija eesmärgiks on Tervise infosüsteemi dokumendipõhine andmeolem struktureerida võimalikult suures mahus relatsioonilise andmebaasi kujule, mis võimaldab hiljem andmeid lihtsamalt ning kiiremalt töödelda vajalike andmepäringute andmelettidele vastavaks.
 • Projekti jaoks vajalikud terminoloogia ja andmemudelid koostab projekti partner Tallinna Tehnikaülikool.
 • Andmelao ja andmeanalüüsikeskkonna loob Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

Projekti üheks eesmärgiks on väikeste ja keskmiste ettevõtete ning ka idufirmade kaasamine projekti tulemuste kasutamisse ja projekti tulemuste suunamisse.

Miks on sellel projektil ingliskeelne nimetus? Seda sellepärast, et projekti tehakse rahvusvahelise rahastuse abil. Projekti rahastajaks on Norra Kuningriigi poolt asutatud meetme Norwegian Financial Mechanism poolt käivitatud toetusprogramm NORWAY GRANTS PROGRAMME “GREEN ICT”. Projekti töös osalevad konsultantidena Norra organisatsioonid, kes jagavad andmetöötlustööriistade kasutamise ja andmepõhiste projektide elluviimise parimaid praktikaid.

Igal heal nimel on siiski ka tähendus. Moodustasime selle nimetuse parafraasina inglisekeelsest mõistest „life sense“ – elu mõte. Ehkki meie valitud sõnapaar „Health Sense“ seda otseselt ei tähenda, mõistame me seda kui „tervise mõte“, mis ongi meie projekti sügavam tähendus – anda terviseandmed laiemalt kasutusse  ja anda neile mõte inimese tervisekäitumise analüüsimisel ja kujundamisel. Kõik selleks, et pikendada meie inimeste tervena elatud aastaid ja eluiga.

Projekti kontaktid:

Skeem, kuidas Health Sense töötab