TEHIKu hanketiim viib läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda kuuluvad riigihanked kõigile Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutustele. Meie tegevuse efektiivseks korraldamiseks viib muude valdkondade riigihanked läbi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Arvutid, kuvarid ja printerid kontoritöökoha jaoks hangib keskse hankijana Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK). Vahel viime koos nendega läbi ka ühishankeid teiste IKT seadmete jaoks.

Lihthanke piirmäära ületava maksumusega riigihanked korraldame riigihangete registris.

Väikeostude läbiviimise kohta leiab infot meie hankeplaanist, mida vajadusel uuendame kord kvartalis, et tagada ajakohane ja täpne ülevaade läbiviidavatest hangetest.

Küsimused seoses hangete läbiviimisega on oodatud e-posti aadressile [email protected].

Dünaamiline hankesüsteem

TEHIK on liitumiseks avanud ka dünaamilise hankesüsteemi arendus-, hooldus-, analüüsi- ja testimistööde soetamiseks koos kuue ühishankijaga ning ootab taotlejaid liituma igal ajal riigihangete registri kaudu.   

Loe lisa:

1. Dünaamiline hankesüsteem IT teenuste soetamiseks – mis see on? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

2. Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – hankijatele liiga hea, et tõsi olla? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

3. Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

TEHIKu hankekord

Hangete korraldamisel juhindume lisaks riigihangete seadusele ka TEHIKu kehtivast hankekorrast.

Väikeostud

Kui soetuse maksumus on lihthanke piirmäärast (30 000 eurot käibemaksuta) väiksem, võime konkurentsi suurendamiseks avaldada menetlusinfo ka oma veebilehel. Siit leiab vajaliku info väikeostumenetlustes osalemiseks, kui hetkel on mõni menetlus käimas. Pakkumuskutse menetluses osalemiseks on avaldatud ka meie dokumendihaldussüsteemis.

Edukaks osalemiseks tuleb kindlasti järgida pakkumuskutse tingimusi ja esitada pakkumus tähtaegselt.

Küsimused seoses hangete läbiviimisega on oodatud aadressile [email protected].

Merily Rool

Merily Rool

Õigustiimi juht

[email protected]