TEHIKu hanketiim viib läbi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda kuuluvad riigihanked kõigile Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutustele. Meie tegevuse efektiivseks korraldamiseks viib muude valdkondade riigihanked läbi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Arvutid, kuvarid ja printerid kontoritöökoha jaoks hangib keskse hankijana Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK). Vahel viime koos nendega läbi ka ühishankeid teiste IKT seadmete jaoks.

Lihthanke piirmäära ületava maksumusega riigihanked korraldame riigihangete registris.

Väikeostude läbiviimise kohta leiab info nii meie hankeplaanist kui ka kõrvalolevast väikeostude rubriigist.

Uuendame oma hankeplaani vajadusel kord kvartalis, et tagada ajakohane ja täpne ülevaade läbi viidavatest hangetest. Hetkel kehtiva selle aasta hankeplaani leiate SIIT.

Hangete korraldamisel juhindume lisaks riigihangete seadusele ka TEHIKu kehtivast hankekorrast.

Küsimused seoses hangete läbiviimisega on oodatud aadressile hanked@tehik.ee.