In the internet-based self-service of the Social Insurance Board, people can conveniently manage the services and benefits offered for them.

What is it?

The wider goal of the e-service is to offer client-centred and proactive services, which means that when a person has a right to get support or benefits, the state sends an offer  for them. The Social Insurance Board is moving in the direction of application-free services, and the self-service portal is an important step towards it. The e-service of the Social Insurance Board is developed step by step, it is constantly improved, and the first accessible services are family benefits and medical appliances.

ema ja laps

Projektid ja rahastus 

Puuetega lapse ja vanaduspensioniealise klienditeekonna redisain I etapp

Eestis on ligikaudu 8800 lapse- ja 74 000 vanaduspensioniealist puudega inimest, kelle jaoks ainuke võimalus puude raskusastme tuvastamiseks ja abi saamiseks on täita taotlus paberil või failivormis ja edastada see e-posti, posti või klienditeeninduse kaudu. Abistav e-teenus võimaldaks niigi raskesse seisu jäänud inimestel kiiremini ja lihtsamalt abi saada.

Projekti tulemusena:

  • Valmib uus e-teenus Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas puude raskusaste tuvastamiseks ja sotsiaaltoetuste taotlemiseks ning kaob ära vajadus taotluste faili- või pabervormil esitamiseks.
  • Ametniku vaates vastab infosüsteemi sisestusvaade nõutavale taotlusvormi sisule ja ei sisalda enam üleliigseid menetluses mittevajalikke andmevälju.
  • Kliendil tekib ülevaade menetlusprotsessi edenemisest.
  • Lisandub võimalus ekspertarsti arvamuse koostamisel funktsiooni kõrvalekallete tuvastamises hinnata piiranguid lapse- ja vanaduspensioniealistel võtmetegevuste kaupa. Struktureeritud hindamine tagab otsuse põhjalikuma motiveerituse ja hindamiste võrreldavuse.

Puuetega lapse- ja vanaduspensioniealise klienditeekonna redisain esimese etapi arenduse maksumus on 498 284,79 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2023. aasta IV kvartal. Projekti abikõlblikkuse periood on 25.04.2022 kuni 31.12.2023.

To whom?

Family benefits are received monthly by 187,000 people in the amount of 25.5 million €. Parental benefit is received monthly by 18,000 people in the amount of 18.6 million €. 

EL-logo

Latest developments

Already today, the Social Insurance Board is implementing proactive automated e-services that are unique in the world. For example, through the e-service of family support, a parent is automatically notified, after registering the birth of their child, of which state support he/she has a right to receive. The same applies for the e-services of medical appliances.

Other contributors:

  • Nortal
  • Trinidad Wiseman
  • Iglu

Contact:

Social Insurance Board: +372 612 1360