The procurement team of TEHIK manages the public procurements in the field of ICT on behalf of all the institutions governed by the Ministry of Social Affairs. For the more effective organisation of our work, the procurements in other fields are managed by the State Shared Service Centre. The computers, monitors and printers for offices are procured by the Centre for Registers and Information Systems. Sometimes we also conduct joint procurements for other ICT equipment.

The procurements exceeding the price limit of simple procurements are organised in the procurement register.

The procedure for organising small purchases can be found in our procurement plan and the section of small purchases.

We renew our procurement plan quarterly in order to ensure a timely detailed overview about the organised procurements. The valid procurement plan for 2022 can be seen here.

In managing procurements, we follow the Public Procurement Act and our valid Guidelines for Procurements.

You can send the questions concerning procurements to our e-mail [email protected].

Dünaamiline hankesüsteem

TEHIK on liitumiseks avanud ka dünaamilise hankesüsteemi arendus-, hooldus-, analüüsi- ja testimistööde soetamiseks koos kuue ühishankijaga ning ootab taotlejaid liituma igal ajal riigihangete registri kaudu.   

Loe lisa:

1. Dünaamiline hankesüsteem IT teenuste soetamiseks – mis see on? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

2. Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – hankijatele liiga hea, et tõsi olla? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

3. Dünaamiline hankesüsteem IT-teenuste soetamiseks – mida see pakkujate elus muudab? (Merily Rool, TEHIKu jurist)

TEHIKu hankekord

Hangete korraldamisel juhindume lisaks riigihangete seadusele ka TEHIKu kehtivast hankekorrast.

Väikeostud

Kui soetuse maksumus on lihthanke piirmäärast (30 000 eurot käibemaksuta) väiksem, võime konkurentsi suurendamiseks avaldada menetlusinfo ka oma veebilehel.
Siit leiab vajaliku info väikeostumenetlustes osalemiseks, kui hetkel on mõni menetlus käimas. Pakkumuskutse menetluses osalemiseks on avaldatud ka meie dokumendihaldussüsteemis.

Edukaks osalemiseks tuleb kindlasti järgida pakkumuskutse tingimusi ja esitada pakkumus tähtaegselt!

Küsimused seoses hangete läbiviimisega on oodatud aadressile [email protected].