E-tervise arhitektuuripaneel toetab tervisevaldkonnas e-teenuste arenduse ja IT arenduse funktsioonide täitmist tehnilise arhitektuuri alaste otsuste langetamisel. Arhitektuuripaneel  lähtub oma töös digiriigi arengut juhtiva Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arhitektuurinõukogu suunistest.

Oluline info

E-tervise arhitektuuripaneeli töökorraldus

E-tervise IT-lahenduste arendamise põhimõtted

 

Toimunud arhitektuuripaneeli kohtumised lahenduste tagasisidestamiseks

Kohtumise aeg Teema Kohtumise protokoll
24.03.2023 Haiglaravimite digitaliseerimine