E-tervise arhitektuuripaneel toetab tervisevaldkonnas e-teenuste arenduse ja IT arenduse funktsioonide täitmist tehnilise arhitektuuri alaste otsuste langetamisel. Arhitektuuripaneel  lähtub oma töös digiriigi arengut juhtiva Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arhitektuurinõukogu suunistest.