Tervise Infosüsteemi võimalused

Tervise infosüsteem (TIS) on keskne riiklik andmekogu, mille abil saavad tervishoiuteenuste osutajad andmeid vahetada. Samuti võimaldatakse arstide poolt dokumenteeritud andmete vaatamist patsientidele. Inimestele on andmete vaatamiseks ja esitamiseks loodud spetsiaalne portaal nimega terviseportaal, varem tuntud kui Digilugu ja Patsiendiportaal

2008. aastal loodud tervise infosüsteem (TIS), mida haldab ja arendab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK), on loodud seaduse alusel ning andmete edastamist reguleerivad lisaks Tervishoiuteenuste korraldamise seadusele  Tervise infosüsteemi põhimäärus ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 "Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord". Antud seadusandlikud aktid kohustavad tervishoiuteenuste osutamisel edastama andmeid Tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstide vahelist infovahetust, st arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele, kes omavad õigust näha inimese tervist puudutavaid andmeid, on kättesaadavad lisaks haigusjuhtumi kokkuvõtetele ehk epikriisidele ka erinevate uuringute tulemused ning patsiendi tahteavaldused ja tervisedeklaratsioonid.