Elatisabi kuni 100 eurot maksab Sotsiaalkindlustusamet perehüvitiste seaduse alusel lapsele või tema eestkostjale, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi saab täna taotleda kohtu- ja täitemenetluse korral. 

Seoses perehüvitise seaduse muudatusega lisandub elatisabi maksmine pankrotimenetluse korral. See tähendab, et elatisabi hakatakse maksma lastele, kelle vanemad osalevad pankrotimenetluses.

Uus teenus arendatakse proaktiivsena ehk õigustatud isikutele hakkab Sotsiaalkindlustusamet tegema ise pakkumusi, mis tagab kasutajatele kiire ja lihtsa viisi toetust saada. Samuti muutub arendusega täitemenetlusaegse elatisabi teenuse maksmise protsess paindlikumaks ja väheneb seotud osapoolte halduskoormus

Uue elatisabi teenuse ja täna olemasolevate teenuste paremaks pakkumiseks teostas TEHIK elatisabi maksmise teenuse analüüsi, mis oli sisendiks uue elatisabi teenuse välja arendamiseks ja kohtu- ning täitemenetlusaegse elatisabi teenuste maksmise protsessi parendamiseks.

käed

Analüüsi tulemusena valmis elatisabi maksmise teenuse analüüsidokument koos tööde detailse kirjelduse ja mahuhinnanguga. Analüüsis on kirjeldatud lahendused uue elatisabi teenuse proaktiivseks pakkumiseks kui ka olemasolevate elatisabi teenuste õigustatud isikule kättesaadavuse parendamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks.

Arendusprojekti tulemusena valmib pankrotimenetlusaegse elatisabi teenuse tehniline lahendus, mille abil saab riik maksta elatisabi õigustatud sihtrühmale ja muutub täitemenetlusaegse elatisabi teenuse maksmise protsess paindlikumaks ja väheneb seotud osapoolte koormus.

Rahastus

Analüüsi kogumaksumuseks on 84 054,60 eurot, millest 85% rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest projekti „Elatisabi teenuse analüüs“ raames.

Arenduse kogumaksumus on 482 577,00 eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2022. aasta III kvartal. Projekti abikõlblikkuse periood on 17.09.2021 kuni 31.08.2022.

lipud

 

 

Arenduspartner

AS Helmes

Ajaraam

Analüüs valmis perioodil 20.01-15.03.2021

Arendus valmib perioodil  28.09.21- 29.07.2022