EL COVID tõend võimaldab Eestis COVID-19 vastu vaktsineeritutel, negatiivse PCR testi andnutel või COVID-19 läbipõdenutel (positiivse COVID-19 PCR testi alusel) tõendada tervishoiuteenuse osutajate tervise infosüsteemi esitatud COVID-19 alase info tõesust. Samuti lihtsustavad EL COVID tõendid piiriülest liikumist. Igale tõendile lisatakse spetsiifiline EL tingimustele vastav QR-kood, mis on loetav vaid EL QR-koodi lugemise rakendusega.

 

EL digitaalne COVID tõend ei ole reisidokument. Sõltuvalt sihtriigi seatud tingimustest võib tõend anda reisimisel teatud piirangutest vabastusi näiteks eneseisolatsiooni nõudest. Täpsemalt vaata: https://reisitargalt.vm.ee/
Alates 15. märtsist 2022 Eestis COVID tõendeid ei kontrollita. Küll aga võib tõend olla vajalik reisimiseks.

​​​​​​EL COVID tõendi loomiseks sisene terviseportaali. Täpsemalt loe siit.

Loe lisaks ka vastuseid enamlevinud küsimustele siit.

EL COVID tõendi koostamine

NB! Enne reisimist kontrolli kindlasti kõikide läbitavate riikide individuaalseid nõudeid!

Juunis 2021 läksid Euroopa Liidu riigid ametlikult üle ühtsele COVID tõendite süsteemile. Eesti oli esimeste liitujate seas ja 9. juunist alates on võimalik luua kolme tüüpi tõendeid ning neid ka verifitseerida kontroll.digilugu.ee rakendusega. 

Septembris 2021 läbis lahendus tehnilise uuenduskuuri, millega lisati tõendile nn Eesti reeglite kiht. Kui enne kuvati kontrollijale tulemust vastavalt sellele, kas tõend on ehtne või mitte (roheline või punane), siis peale Eesti reeglite lisamist kuvatakse kontrollijale kolme värvi: roheline (tõend kehtib), oranž (tõendil olev info ei vasta Eestis kehtivatele vaktsineerimis- või läbipõdemistingimustele) ja punane (tehniline viga, tõend ei kehti).

sert

Uuenenud kontrollirakendus näitab, kas:

  • vaktsineerimiskuur on lõpetatud (1/1st, 2/2st jne);
  • viimasest vaktsineerimisest on möödas vähemalt 14 päeva, Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 päeva;
  • viimasest vaktsineerimisest on möödas kuni üks aasta
  • negatiivse tulemusega PCR testiproov on võetud viimase 72 tunni sees;
  • negatiivse tulemusega kiirtesti proov on võetud viimase 48 tunni sees;
  • positiivse tulemusega PCR testiproovi võtmise kuupäevast on möödas üle 11 päeva ja mitte rohkem kui 180 päeva

Partnerid

Suuremahulise projekti õnnestumiseks on andnud oma panuse Sotsiaalministeerium, Guardtime, Nortal, Industry62, Clarified Security, SMIT - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

Rahastus

EL COVID tõendid ja Eesti kontrollirakendus on valminud EL rahastuse toel.

 

lipp