• Sisene patsiendiportaali (www.digilugu.ee) ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
 • Vajuta vasakul tulbas rohelisele nupuleCOVID-19“.
 • Vajuta kastile „COVID-19 tõendid“.
 • Vajuta kastile „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“.
 • Vali lehe all tõend, mida soovid luua – kas immuniseerimise (ehk vaktsineerituse), testi tulemuse või läbipõdemise tõendamiseks.
 • Immuniseerimise tõendi korral vali, millise immuniseerimise pealt sa soovid tõendi luua.
 • Vajuta „Loon tõendi“ ning laadi tõend alla.
 • Salvesta tõend nutiseadmesse või prindi välja. Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme allalaaditud failide kausta.
 • Nutiseadmes ja väljaprinditud kujul tõendid on samaväärsed.
 • Enda isiku tuvastamiseks ole valmis koos EL COVID tõendiga näitama ka isikut tõendavat dokumenti.
 • EL COVID tõend ei ole reisidokument. Reisimisel kehtivaid nõudeid saab vaadata reisitargalt.vm.ee.

Meelespea EL COVID tõendite kasutamiseks mobiiltelefonis (digitaalse rahakoti ehk wallet-rakendustes).

Guidelines for creating COVID certificates

 • Log in to the Patient Portal (www.digilugu.ee) with an ID card, Mobile-ID or Smart-ID.
 • Click the green button “COVID-19“ on the left.
 • Click the box “COVID-19 certificates“.
 • Click the box “Start the creation of an EU digital COVID certificate“.
 • Choose, which certificate you wish to create – vaccination certificate, test certificate or recovery certificate.
 • In case of a vaccination certificate, choose based on which vaccination you wish to create the certificate.
 • Click “Generate the certificate“ and download it.
 • Save your certificate in your smart device or print it out. The certificates will be saved in the Downloads folder of a computer or a smart device.
 • Whether on a smart device or in printed form, the certificates are equivalent.
 • For identifying yourself, be ready to show an ID document with your COVID certificate.
 • The EU COVID certificate is not a travel document. See the requirements for travelling here: reisitargalt.vm.ee.

Manual for using EU COVID certificates in smart phones (in digital wallet applications).

Руководство по созданию COVID справок ЕС

 • Войдите на портал пациента (www.digilugu.ee) с ID-картой, Mobiil-ID или Smart-ID.
 • Нажмите на зеленую кнопку «COVID-19» в левой колонке.
 • Нажмите на поле «Справки COVID-19».
 • Нажмите на поле «Начать создание цифровой COVID справки ЕС».
 • Внизу страницы выберите справку, которую хотите создать – для подтверждения вакцинации, результата теста или перенесения заболевания.
 • Если нужна справка об вакцинации, выберите, на основании какой иммунизации вы хотите создать справку.
 • Нажмите «Создать справку» и скачайте справку.
 • Сохраните справку на смарт-устройстве или распечатайте ее. Справки сохраняются на вашем компьютере или смарт-устройстве в папке скачанных файлов.
 • Справка на смарт-устройстве и в распечатанном виде равноценны.
 • Чтобы идентифицировать себя, будьте готовы вместе с COVID справкой ЕС предъявить документ, удостоверяющий личность.
 • COVID справка ЕС не является проездным документом. С требованиями к путешествиям можно ознакомиться на сайте reisitargalt.vm.ee. 

Памятка об использовании COVID справок ЕС в мобильных телефонах (в приложениях цифровых кошельков).