• Sisene patsiendiportaali (www.digilugu.ee) ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
 • Vajuta vasakul tulbas rohelisele kastile „EL digitaalsed COVID tõendid“.
 • Vajuta nupule „Alusta EL digitaalse COVID tõendi loomist“.
 • Vali lehe all olevast rippmenüüst tõend, mida soovid luua – kas immuniseerimise (ehk vaktsineerituse), testi tulemuse või läbipõdemise tõendamiseks.
 • Vajuta „Edasi“ ning lae tõend alla.
 • Salvesta tõend nutiseadmes või prindi välja. Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme alla laaditud failide kausta.
 • Nutiseadmes ja välja prinditud kujul tõendid on samaväärsed.
 • Kui oled tõendi juba loonud ja see on kehtiv, siis uut tõendit digilugu.ee süsteemis ei looda (annab vastuse – päring ebaõnnestus). Sinu tõend on kehtiv.
 • Enda isiku tuvastamiseks ole valmis koos EL COVID tõendiga näitama ka isikut tõendavat dokumenti.
 • EL COVID tõendi õigsuse kontrollimiseks kasutatakse veebirakendust kontroll.digilugu.ee.
 • EL COVID tõend ei ole reisidokument. Reisimisel kehtivaid nõudeid saab vaata reisitargalt.vm.ee.

 

VAATA KA EL COVID tõendite kontrollimise juhendit.

Meelespea EL COVID tõendite kasutamiseks mobiiltelefonis (digitaalse rahakoti ehk wallet-rakendustes).

Guide to creating digital EU COVID certificates

 • Access the patient portal (www.digilugu.ee) with your ID card, Mobile ID, or Smart-ID.
 • Click on the green box called "EU digital COVID certificates" in the left column.
 • Click on the "Start creating an EU digital COVID certificate" button.
 • From the drop-down menu at the bottom of the page and select the proof you want to generate. This can be either to prove immunisation (or vaccination), a test result, or pass.
 • Click "Next" and download the certificate.
 • Save the proof on your smart device or print it out. The proof will be saved in a folder of files downloaded to your computer or smart device.
 • Whether on a smart device or in printed form, the evidence is equivalent.
 • If you have already created a certificate and it is valid, the system will not create a new certificate. It will provide a “request failed” response instead.
 • Your certificate is now valid.
 • To identify yourself, please present an identity document together with your EU COVID card.
 • To check the correctness of your EU COVID certificate, use the online application at kontroll.digilugu.ee.
 • The EU COVID certificate is not a travel document. For travel requirements see reisitargalt.vm.ee.

Руководство по созданию цифровых COVID справок EC

 • Зайдите на портал для пациентов (www.digilugu.ee) с помощью ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.
 • Нажмите в левой колонке на зеленое поле «Цифровые COVID справки EC».
 • Нажмите на кнопку «Начать создание цифровой COVID справки EC».
 • В раскрывающемся меню в нижней части страницы выберите справку, которую вы хотите создать, для подтверждения иммунизации (то есть вакцинации), результата теста или перенесения заболевания.
 • Нажмите «Далее» и загрузите справку.
 • Сохраните справку на своем смарт-устройстве или распечатайте его. Справки сохраняются на ваш компьютер или смарт-устройство в папку загрузки файлов.
 • Справки на смарт-устройстве и в распечатанном виде являются равноценными.
 • Если вы уже создали справку и она действительна, система не даст вам создать новую справку (выдаст ответ запрос не удался). Ваша справка действительна.
 • Для идентификации вашей личности будьте готовы предъявить вместе с COVID справкой EC документ, удостоверяющий личность.
 • Для проверки подлинности COVID справки EC используется веб-приложение kontroll.digilugu.ee.
 • COVID справка EC не является проездным документом. Требования, применяемые к путешествиям, смотрите на сайте reisitargalt.vm.ee.