• Sisene terviseportaali ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.
 • Vajuta vasakul menüüs „Tervisetõendid ja -deklaratsioonid“
 • Lehe allosas Sinu COVIDi tõendid plokis vajuta nupule „Alusta loomist“
 • Vali leheltõend, mida soovid luua – kas immuniseerimise (ehk vaktsineerituse), testi tulemuse või läbipõdemise tõendamiseks.
 • Immuniseerimise tõendi korral vali, millise immuniseerimise pealt sa soovid tõendi luua.
 • Vajuta „Loon tõendi“.
 • Salvesta tõend nutiseadmesse või prindi välja. Tõendid salvestuvad arvuti või nutiseadme allalaaditud failide kausta. Tõendi saad kustutada vajutades „Kustuta tõend“
 • Nutiseadmes ja väljaprinditud kujul tõendid on samaväärsed.
 • Enda isiku tuvastamiseks ole valmis koos EL COVID tõendiga näitama ka isikut tõendavat dokumenti.
 • EL COVID tõend ei ole reisidokument. Reisimisel kehtivaid nõudeid saab vaadata reisitargalt.vm.ee.

Meelespea EL COVID tõendite kasutamiseks mobiiltelefonis (digitaalse rahakoti ehk wallet-rakendustes).

Guidelines for creating COVID certificates

 • Log in to the Health Portal with an ID-card, Mobile-ID or Smart-ID.
 • Click on ‘Health Certificates and Declarations’ in the left-hand menu.
 • Click the ‘Start generation’ button in the ‘Your COVID certificates’ block at the bottom of the page.
 • Select the certificate you want to create – vaccination certificate, test certificate or recovery certificate.
 • In the case of a vaccination certificate, select the vaccination for which you want to generate the certificate.
 • Click “Generate a certificate”.
 • Save the certificate to your smart device or print it out. The certificates are saved in the Downloads folder of your computer or smart device. You can delete a certificate by clicking on "Delete certificate".
 • Whether on a smart device or in printed form, the certificates are equivalent.
 • For identifying yourself, be prepared to show your ID document together with your EU COVID certificate.
 • The EU COVID certificate is not a travel document. See the requirements for travelling here: reisitargalt.vm.ee.

Руководство по созданию COVID справок ЕС

 • Авторизируйтесь на Портале здоровья при помощи ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID.
 • Нажмите в меню слева «Справки и декларации о состоянии здоровья»
 • Внизу страницы в блоке «Ваши COVID-сертификаты» нажмите кнопку «Приступить к созданию».
 • На странице выберите сертификат, который вы хотите создать — для подтверждения иммунизации (или вакцинации), результата теста или перенесенного коронавируса.
 • В случае сертификата об иммунизации выберите, на основании какой иммунизации вы хотите создать сертификат.
 • Нажмите «Создать сертификат».
 • Сохраните сертификат на свое смарт-устройство или распечатайте его. Сертификаты сохраняются на вашем компьютере или смарт-устройстве в папке скачанных файлов. Вы можете удалить сертификат, нажав «Удалить сертификат».
 • Сертификаты на смарт-устройстве и в распечатанном виде эквивалентны.
 • Для идентификации будьте готовы предъявить вместе с Европейским COVID-сертификатом и свое удостоверение личности.
 • Европейский COVID-сертификат не является проездным документом. С требованиями, предъявляемыми во время путешествий, можно ознакомиться на сайте  reisitargalt.vm.ee.