• Tõendi kontrollimiseks mine veebilehele kontroll.digilugu.ee. Lehe kasutamiseks on vajalik internetiühendus.
  • Kui veebileht on juba avatud, siis järjestikune tõendite kontrollimine enam internetiühendust ei vaja.
  • Veebilehel oleva skaneerijaga on loetav EL digitaalse COVID tõendi ülaosas olev suur QR-kood.
  • Sõltuvalt seadmest või QR-koodi lugemise tingimustest ja seal olevate andmete mahust, võib QR-koodi lugemine võtta aega. 
  • QRi lugemise kiirust võib mõjutada valgus (näiteks liigne päike).
  • Peale skaneerimist saab kontrollija vastuseks, kas tõend on autentne ja seega kehtiv.
  • Kontrollija peab veenduma, kas tõend on välja antud usaldusväärse Euroopa Liidu osapoole poolt. Eesti tõendi väljaandja on TEHIK.

VAATA KA EL COVID tõendite loomise juhendit.