• Tõendi kontrollimiseks mine veebilehele kontroll.digilugu.ee. Lehe kasutamiseks on vajalik internetiühendus.
  • Kui veebileht on juba avatud, siis järjestikune tõendite kontrollimine enam internetiühendust ei vaja. 
  • Veebilehe avamisel toimub EL digiväravast vajalike võtmete ja reeglite laadimine, seetõttu võtab skaneerimise alustamine pisut aega.
  • Veebilehel oleva skaneerijaga on loetav EL digitaalse COVID tõendi ülaosas olev suur QR-kood.
  • Sõltuvalt seadmest või QR-koodi lugemise tingimustest ja seal olevate andmete mahust, võib QR-koodi lugemine võtta aega. 
  • QRi lugemise kiirust võib mõjutada valgus (näiteks liigne päike).
  • Peale skaneerimist saab kontrollija vastuseks, kas tõend on autentne ja kas see vastab ka riigi poolt kehtestatud tingimustele. 
  • Vaikimisi kontrollib kontroll.digilugu.ee alati tõendi Eesti tingimustele kehtivust. 
  • Peale esmast tõendi kontrolli on võimalik kontrolli tingimusi muuta ning valida riik, mille tingimustele vastavust soovitakse kontrollida. Riikide valikus on vaid need riigid, kes oma riigi tingimused on lisanud EL digiväravasse. 

VAATA KA EL COVID tõendite loomise juhendit.