• EL COVID tõendid on mõeldud kasutamiseks nii välja prinditult kui ka digitaalselt alla laadituna. Eraldi riiklikku mobiilirakendust, kuhu COVID tõendeid salvestada, Eestis hetkel ei ole.
  • Kui oled otsustanud kasutada mõnda välismaist rakendust COVID tõendi salvestamiseks, tasub tutvuda põhjalikult vastava teenuse kasutamise- ja andmetöötlustingimustega (privacy policy), pidades eelkõige silmas, et:
    • kogutav andmekoosseis (teie isikuandmed) on pakutava teenusega kooskõlas ja teenuseosutaja ei küsi andmeid, mida ei ole tõendi genereerimiseks vaja;
    • kogutavat andmekoosseisu kasutatakse ainult pakutava teenuse osutamiseks ja ei jagata kolmandate osapooltega;
    • isikuandmete igasugune töötlemine toimub Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas;
    • teenuseosutaja on sätestanud tähtaja, mille möödumisel ta isikuandmed kustutab.
  • Kolmanda osapoolte rakendustest näidatav QR kood ei pruugi alati olla verifitseerimisrakendusega kontrollitav.