TEHIKu poolt hallatavas avaandmete avaldamise keskkonnas väljastatakse Eesti COVID-19 seotud avaandmeid. Avaandmed (open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

Selles keskkonnas on lisaks failidele ka andmekoosseisud, metoodika kirjeldused ning õpetus, kuidas andmeid näiteks Microsoft Excelisse laadida. Kogu see informatsioon on ajas muutuv ehk hallatavad avaandmete teenused on kestvas arenduses, mistõttu võib ajas muutuda nii metoodika, andmekoosseis, andmestike formaat, nende avaldamise kuju ja vorm.

Andmestikud on kättesaadavad masinloetavas JSON formaadis ning CSV formaadis. Metaandmed avaldatakse JSON Schema formaadis.

Andmestikud uuenevad 1 kord nädalas, teisipäeviti orienteeruvalt kell 12:00-12:30.

Ametlikud Covid-19 andmestike visualiseeringud leiab Terviseameti kodulehelt.