Eestis on aastas ligikaudu 15 500 surmajuhtumit. E-surmasündmuse projekti tulemusena hakkasid surmaga seotud andmed digitaalselt asutuste vahel liikuma ning lahkunu lähedased vabastati sellest bürokraatiast.

Hoiab kokku aega ja lihtsustab asjaajamist

  • Surnu lähedased ei pea enam surma registreerimiseks minema tervishoiuasutusest kohalikku omavalitsusse.
  • Kiirema andmevahetusega väldime olukordi, kus lähedased peavad riigile tagasi maksma surnule väljamakstud toetusi ja pensioneid.
  • Tervishoiutöötaja ei pea täitma paberil arstlikku surmateatist, kus vea tekkimisel tuleks alustada uue paberiga.
  • Elektroonilise andmevahetusega jõuab info kiiremini rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse.
arst