Projektiga loodi rakendus laborianalüüside LOINC standardil kodeeritud algandmete ja laborite analüüside nimekirjade haldamiseks.

Projekti tulemusena on loodud lahendus üleriigiliselt laborianalüüside kodeeringu, terminoloogia ja kasutatavate nimetuste ühtlustamiseks. Selle tulemusena kasutavad meditsiinilaborid ühtset terminoloogiat ning analüüside tulemusi kasutavad osapooled saavad olla kindlad, et konkreetse LOINC koodiga analüüs on igas laboris sama.

labor

Millised on tulemused?

Tulemusena võeti kasutusele e-labori haldamise veebirakendus, veebipõhised teenused andmete pärimiseks, X-tee teenused ning RSS infovoo kanalid muudatustest teada saamiseks. Rakendus võimaldab meditsiinilaboritel oma teenuste nimekirja ise ajakohasena hoida. Selle tulemusena on vastutus uuringunimekirjade haldamise eest laborite käes ning muudatused uuringunimekirjades jõuavad õigeaegselt andmete tarbijateni. 

Laborite analüüside nimekirjade haldamine on võimalik läbi veebirakenduse, kuid tööprotsesside efektiivsemaks muutmiseks on laborite infosüsteemides mõistlik juurutada ka rakenduse X-tee teenused, mille kirjeldused on kättesaadavad publitseerimiskeskuses juhendite kaustast ning RIHAst.

Rakendus asub aadressil

https://elhr.digilugu.ee/

Kasutusel alates 01.09.2018  

Projekti läbiviimist on rahastatud EL regionaalarengu fondist. Eraldatud toetuse summa: 124 700 EUR.

lipud