Eestis on kohustuslik koostada saatekiri digitaalselt ja edastada tervise infosüsteemi, mis on aluseks patsiendi saatmisele uuringule, ambulatoorsele või statsionaarsele tervishoiuteenusele või tervishoiutöötajate vahelise e-konsultatsiooni läbiviimisele.

Milleks digisaatekiri vajalik on?

 • Patsiendi suunamisel eriarstile tuleb alati vormistada saatekiri. Saatekiri on vajalik nii patsiendi suunamisel perearstilt eriarstile kui ka eriarstilt eriarstile.
 • Digisaatekirja pole võimalik kaotada - kõiki oma saatekirju saab patsient näha riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee.
 • Saatekiri väljastatakse patsiendile ainult meditsiinilisel näidustusel. Saatekirjal peab olema selgelt esitatud meditsiiniline küsimus või hüpotees, mis põhjendab patsiendi eriarstile suunamise vajalikkust.
skeem

Perearst saab eriaarstiga konsulteerida ka e-konsultatsiooni kaudu

Vajadusel võib perearst kasutada ka e-konsultatsiooni teenust. Sel juhul saadab perearst patsiendi raviga seotud küsimuse läbi tervise infosüsteemi otse eriarstile. Küsimus vaadatakse eriarsti poolt läbi ning konsulteeritakse perearsti või kutsutakse patsient eriarsti vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti kui ta eriarstilt e-konsultatsiooni küsib ning palub ka patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale. Registratuuris peab olema võimalik kasutada päringut, mis näitab registraatorile ka broneeritud saatekirja olemasolu.

Nõuded infosüsteemidele

 • Infosüsteemid peavad oskama saata ja pärida tervise infosüsteemist digisaatekirju. Registratuuris peab olema võimalik kasutada päringut, mis näitab registraatorile ka broneeritud saatekirja olemasolu.
 • Teenuseosutaja infosüsteem peab tagama, et digisaatekirja koostaja saaks oma töölauale tagasiside selle kohta, et digisaatekirja saatmine tervise infosüsteemi õnnestus.
 • E-konsultatsiooni osutamise korral peab infosüsteem võimaldama saata tervise infosüsteemi e-konsultatsiooni vastussõnumeid.
 • Digisaatekiri tuleb alati seostada vastuseks antud tervise infosüsteemi dokumendiga (epikriis, saatekirja vastus).
 • Juhul kui patsient ei ilmu vastuvõtule ega teavita teenuseosutajat oma mitteilmumisest, peab tervishoiuteenuse osutaja infosüsteem vabastama digisaatekiria ja saatma tervise infosüsteemi teavituse, et patsient ei ilmunud vastuvõtule.

Viimased arengud

2021. aastal jõuab lõpule ka õendusabi- ja haiglaravisaatekirjade digitaliseerimine. Projekti eesmärk on üle minna pabersaatekirjadelt digitaalsetele ning selle raames luuakse ka õendusabiteenuse digisaatekirjale vastuseks antav digitaalne dokument - õendusepikriis. 

Tulemuseks on tervise infosüsteemis olemasoleva andmevahetusteenuse täiendamine läbi uut tüüpi digisaatekirjade ja nende vastuseks antavate tagasisidesõnumite ning dokumentide loomine. 

Koostööpartnerid

 • Kõik tervishoiuteenuse osutajad
 • Sotsiaalministeerium
 • Tervisekassa
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Haiglaste Liit

Ajaraam

 • 2019 dokumentide tehniline standardimine on valmis
 • 2019 arendusjuhised on arendajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele kättesaadavad
 • 2020 kesksüsteemi, seiremooduli, arstiportaali, patsiendiportaali arendused on lõppenud
 • 2020 toimuvad infosüsteemide arendused ja juurutused
 • 2021 õendusabi- ja haiglaravisaatekirjade digitaliseerimine

Rahastus

Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

lipud