Miks on vaktsineerimisel oluline korrektne dokumenteerimine?

selleks, et andmed oleksid hiljem analüüsitavad ja taaskasutatavad, siis on tähtis jälgida, et dokumenteeritud oleksid järgmised andmed: haigus, mille vastu vaktsineeritakse, vaktsiini korrektne nimetus, info selle kohta, mitmenda süsti ehk doosiga vaktsineerimiskuurist on tegemist, süstiga manustatud annus milliliitrites ja see, kas vaktsineerimiskuur on lõpetatud või mitte.

Praegu Eestis kasutusel olevad COVID-19-vaktsiinid manustatakse kahe korraga, seega ei ole pärast esimest süsti vaktsineerimiskuur veel lõpetatud. Lõpetamata vaktsineerimiskuuris peab pärast esimest manustamist teatud aja möödudes järgnema teine manustamine. Teise vaktsiinidoosi saamise aeg peab olema kirjas perearsti töölaua infosüsteemis ja jõudma lisaks tervise infosüsteemi. Teise manustamise aega sisestades tuleb pidada silmas, et see ei tohi olla märgitud minevikku ega kaugele tulevikku, sest praeguste vaktsiinide manustamise ajavahemik on 21–28 päeva.

vaktsiinid

Miks on lisaks teistele andmetele oluline järgmise manustamise aja õige fikseerimine?

Korrektselt määratud järgmise vaktsineerimiskuupäeva alusel saab TEHIK pakkuda mugavat teavitusteenust. Teavitus tähendab seda, et inimesele saadetakse kolm päeva enne järgmise vaktsineerimise aega sellekohane meeldetuletus eesti.ee meiliaadressile. Lisaks e-kirjale saab inimene teavitava SMS-i, kui ta on selle võimaluse eesti.ee keskkonnas aktiveerinud. Meeldetuletuste tekstid on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Meeldetuletuse saatmisel võtab süsteem teise vaktsiinidoosi manustamisaja esimese vaktsineerimise dokumendist automaatselt. Selleks et inimene saaks õigeaegse teavituse, on väga oluline, et järgmise vaktsineerimise kuupäeva väli oleks immuniseerimisteatise dokumendil alati nõuetekohaselt täidetud.

Tulevikus lisandub COVID-19 rahvusvaheline vaktsineerimise sertifikaat. Mida peaks tervishoiutöötaja teadma?

Sertifikaati hakkab  TIS  koostama immuniseerimisteatise alusel. Sertifikaadi andmekoosseis lepitakse kokku rahvusvaheliselt, et see oleks kõikides riikides üheselt kasutatav. Kuna sertifikaati hakkab TIS koostama automaatselt ning TIS peab vastavalt nõutud andmekoosseisule ka andmeid tõlkima ja kohendama, siis on väga oluline, et alusdokument ehk immuniseerimisteatis oleks koostatud kõiki dokumenteerimise reegleid järgides.

Kirjeldame praegu seda protsessi COVID-19 vaktsineerimise korral, kuid nõuetekohane vaktsineerimisandmete dokumenteerimine on oluline ka kõikide teiste haiguste vastu vaktsineerimiste korral. Mugav teavitusteenus võiks tulevikus laieneda nii vaktsineerimiskavas olevatele kui ka kavavälistele vaktsineerimistele. Nii saab TIS saata tulevikus inimestele meeldetuletusi mitte ainult järgmise COVID-19 vastu vaktsineerimistähtaja saabumisel, vaid ka näiteks puugihaiguste vastase vaktsineerimise korral.

Lisaks ravi osutamisele, mis on perearstiabis tähtsaim, on perearstile oluline ka andmete elektroonse dokumenteerimise mugavus ja korrektsus, mis paljuski on seotud hoopis arsti töölaual kasutatava tarkvaralahendusega. Sellest tulenevalt on TEHIK teinud mitmel korral teavitusi perearstiinfosüsteemide arendajatele. Oleme juhtinud nende tähelepanu sellele, et COVID-19 vastu vaktsineerimise dokumenteerimise andmete saatmisel TIS-i tuleb kasutada 2016. aasta suvel väljaantud immuniseerimisteatise standardit, mis sisaldab kõiki korrektseks dokumenteerimiseks vajalikke andmevälju. Selle standardiversiooni korral oleme lisaks loonud TIS-i nn tehnoloogilised andmekontrollid, et süsteem saadaks arstile teavitusi, kui mõni oluline osa dokumendist on jäänud täitmata või täidetud vigaselt.

Me usume, et tõhusate ja mugavate lahenduste väljatöötamisel on oluline roll kõikidel osapooltel ja nende omavahelisel koostööl. Perearstid saavad seista hea selle eest, et ravi käigus tekkinud andmed oleksid korrektselt dokumenteeritud, ning arsti töölaua arendajad peavad tegema kõik endast oleneva õigete standardite kasutamisel. TEHIK saab teavitada osapooli, konsulteerida ja toetada arendajaid ning luua mugavaid ja tõhusaid lahendusi nii tervishoiuteenuse osutajatele kui ka saajatele