Koos COVID-19 viiruse levikuga muutusid inimeste terviseandmed olulisemaks kui kunagi varem - nende põhjal tehti otsuseid, mis puudutasid kõiki eluvaldkondi ja rakendati uusi COVID-19 piiranguid. Kuna sellist terviseinfot haldab TEHIK ja selleks, et pakkuda nii kriisijuhtidele, teadlastele kui ka meediale kiiret ning läbipistvat infot COVID-19 haigestunute kohta, hakkas TEHIK esimest korda Eesti meditsiiniajaloos seda väljastama avaandmetena. Paralleelselt COVID-19 vaktsineerimise alustamisega hakkas TEHIK avaandmetena väljastama ka vaktsineerimiste infot.

Mida tähendavad avaandmed? 

Avaandmed on tasuta masinloetavad andmed, mis on kõigile antud vabalt kasutamiseks, taaskasutamiseks ja jagamiseks, mida saab kasutada uuringute läbiviimiseks ning andmepõhiste otsuste tegemiseks.

Kuidas TEHIK avaandmeid avaldab?

Nii COVID-19 haigestunute kui ka vaktsineeritute andmestiku väljastab TEHIK igapäevaselt tervishoiuteenuse osutajate poolt tervise infosüsteemi saadetud andmete põhjal.

TEHIK avaldab alati koos avaandmetega ka oma variandi nende andmete visualiseeringust: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonakaart  

andmed

Miks selline andmete edastamine hea on?

COVID-19 vaktsineerimise kohta info olemasolu on vajalik vaktsineerimistegevuse planeerimiseks ja elluviimiseks. Avaandmed on masinloetavad ja see tähendab, et keegi ei pea aruandluseks käsitsi numbreid edastama, mis vähendab oluliselt vigade tekkimise võimalusi. Lisaks süsteemsele aruandlusele statistika tarbeks on meil tervishoiuteenuse osutajatega kiire andmevahetus reaalajas.

Millega tuleb avaandmete puhul arvestada?

Avaandmete avaldamine on käesoleva aja seisuga arenev protsess ning lisanduda võib uusi väljavõtteid. Andmestruktuurid võivad arenduste käigus täieneda või muutuda.

Digiloo avaandmeid ja nende kirjeldusi näeb siit: opendata.digilugu.ee