Tervisevaldkonna arendusportfelli eesmärk on hoida terviklikku ülevaadet Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tervisevaldkonna arendustest. Arendusportfelli kinnitab e-tervise juhtkomisjon, mis kohtub regulaarselt vähemalt kolm korda aastas.

Juhtkomisjoni otsusega lisatakse tegevusi arendusportfelli, prioriseeritakse olemasolevaid ning vajadusel eemaldatakse arendusportfellist.

Arendusportfelli saab ideid esitada pidevalt, juhtkomisjon hindab neid regulaarsete kohtumiste käigus.

Ideede esitamise protsess on kirjeldatud joonisel. Kriitilised tegurid arendusportfelli pääsemiseks on panustamine sotsiaalministeeriumi valitsemisala strateegilistesse eesmärkidesse, teenuse omanik SOM valitsemisala asutuste juures ning eelarve või vähemalt teadlikkus, kust rahastus võiks tulla. Idee esitamise lihtsustamiseks on töötatud välja vorm nii slaidi kui word-dokumendi kujul.

Alates 2022. aastast koostatakse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) teenuste IT-arenduste juhtimiseks arenduste teekaart ehk arendusportfell. Arendusportfell koostatakse neljaks aastaks, millest vähemalt järgnevad 12 kuud on tegevuste osas ka planeeritud. Arendusportfelli kinnitab Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalkindlustusameti teenuste IT-arenduste juhtrühm.

Juhtrühma ülesandeks on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas Sotsiaalkindlustusameti IT-arenduste strateegiline juhtimine, sh vajadusel prioriseerimine, rahastuse leidmine ning elluviimise seire. Arendusportfelli uuendatakse regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.