Tervisevaldkonna e-teenuste ja tehnoloogia arendusportfell annab võimalikult tervikliku ülevaate kõigi arendustegevuste hetkeseisust. Arendusportfell on pidevalt uuenev vastavalt sellele, kuidas arendustegevused oma elutsüklis liiguvad. 

Vastavalt sellele on arendusportfell jagatud viieks osaks: 

  1. Ideearenduse faas
  2. Ärianalüüsi ootel
  3. Ärianalüüsi faas 
  4. Arendusfaas 
  5. Lõpetatud 

Lisaks kuvatakse läbipaistvuse ja selguse tagamiseks ka teistest valdkondadest arendusvajadused ning ootel või pausil olevad tegevused. 

Täpsemalt on igat faasi kirjeldatud vastava tabeli juures. Arendusportfellis ei kajastu juba olemasolevaid teenuseid ning nende hooldus- ja väikearendusi. 

Arendusportfelli koostamise ja uuendamise eest vastutab e-tervise planeerimisüksus.  

Arendusportfelli kinnitab e-tervise juhtkomisjon tuginedes e-tervise strateegianõukoja tagasisidele. Arendusportfell loodi 2023. aastal esimest korda e-tervise valitsemismudeli uuendamise käigus

Kui teil tekib küsimusi arendusportfelli kohta, siis küsimustele vastab e-tervise planeerimisüksus (planeerimisüksuse juht Taavi Annus, [email protected]). 

Arendusportfelli leiad: E-tervise arendusportfelli leht 

Viimati muudetud 26.4.2023

Alates 2022. aastast koostatakse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) teenuste IT-arenduste juhtimiseks arenduste teekaart ehk arendusportfell. Arendusportfell koostatakse neljaks aastaks, millest vähemalt järgnevad 12 kuud on tegevuste osas ka planeeritud. Arendusportfelli kinnitab Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalkindlustusameti teenuste IT-arenduste juhtrühm.

Juhtrühma ülesandeks on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas Sotsiaalkindlustusameti IT-arenduste strateegiline juhtimine, sh vajadusel prioriseerimine, rahastuse leidmine ning elluviimise seire. Arendusportfelli uuendatakse regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.