Tervisevaldkonna e-teenuste ja tehnoloogia arendusportfell annab võimalikult tervikliku ülevaate kõigi arendustegevuste hetkeseisust. Arendusportfell on pidevalt uuenev vastavalt sellele, kuidas arendustegevused oma elutsüklis liiguvad.

Vastavalt sellele on arendusportfell jagatud seitsmeks osaks:

  1. Arendusideed
  2. Ärianalüüsi faas
  3. Arendusfaas
  4. Hindamisvälised arendustegevused
  5. Teistest valdkondadest arendusvajadused
  6. Toetavad äriarendused
  7. Ootel või pausil tegevused

Täpsemalt on igat faasi kirjeldatud vastava tabeli juures. Arendusportfellis ei kajastu juba olemasolevaid teenuseid ning nende hooldus- ja väikearendusi.

Arendusportfelli koostamise ja uuendamise eest vastutab e-tervise planeerimisüksus

Arendusportfelli kinnitab e-tervise juhtkomisjon tuginedes e-tervise strateegianõukoja tagasisidele. Arendusportfell loodi 2023. aastal esimest korda e-tervise valitsemismudeli uuendamise käigus.

Kui teil tekib küsimusi arendusportfelli kohta, siis küsimustele vastab e-tervise planeerimisüksus (planeerimisüksuse juht Taavi Annus, [email protected]).

Loe lähemalt: E-tervise arendusportfelli leht

Viimati muudetud 1.3.2023

Alates 2022. aastast koostatakse Sotsiaalkindlustusameti (SKA) teenuste IT-arenduste juhtimiseks arenduste teekaart ehk arendusportfell. Arendusportfell koostatakse neljaks aastaks, millest vähemalt järgnevad 12 kuud on tegevuste osas ka planeeritud. Arendusportfelli kinnitab Sotsiaalministeeriumi Sotsiaalkindlustusameti teenuste IT-arenduste juhtrühm.

Juhtrühma ülesandeks on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas Sotsiaalkindlustusameti IT-arenduste strateegiline juhtimine, sh vajadusel prioriseerimine, rahastuse leidmine ning elluviimise seire. Arendusportfelli uuendatakse regulaarselt, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.