Andmepäring – miks, kellele ja mis tingimustel?

TEHIKul on tohutu hulk andmeid ja infot, mida saab kasutada ühiskondlikult oluliste otsuste või uuringute teostamiseks. Selleks tuleb täita isikustamata andmete kohta käiva andmepäringu vorm ja saata meile aadressil [email protected].

Vormi saab alla laadida siit:

Isikustatud andmete saamiseks tuleb andmepäringu esitajal esmalt taotleda andmekogu vastutava töötleja luba.

Andmete täpsem väljastamise aeg lepitakse kokku andmete soovijaga. Palume arvestada 5 tööpäevaga, kuid mahukamate päringute puhul kuni 30 päevaga.

Andmepäring on füüsilise või juriidilise isiku soov saada tema poolt kirjeldatud ajalistes piirides ja struktuuriga kolmandate isikute kohta käivat informatsiooni, mis on sotsiaalministeeriumi haldusalas ja mille juurdepääsuks omab volitusi TEHIK.

TEHIKule esitatud andmepäringute nimekirja ja staatuse leiad teabekeskuse lehelt.

Meil on andmeid nii töö-, tervise- kui ka sotsiaalvaldkonnas.

ema ja laps

Peretoetusi saab igakuiselt 187 000 inimest 25,5 miljoni € eest. Vanemahüvitist saab igakuiselt 18 000 inimest 18,6 miljoni € eest. 

töö

Tööelu portaali külastab igal aastal üle poole miljoni inimese.

arst

Tervisekassa otsustustoe teenus katab 1,3 miljonit patsienti. Teenuse kasutajateks on 786 perearsti ja 1636 pereõde. Otsusetugi toetab 130 000 päringut päevas.