Projekti ülesanne on parandada tervise infosüsteemi meditsiinidokumentide struktuurikirjelduste loomise, haldamise ja avalikustamise protsessi. Selleks tuleb tõsta kirjelduste kvaliteeti, muuta loomeprotsess efektiivsemaks ning parandada avaldatud materjalide loetavust.

Oodatav tulemus

  • Terve vormingu loomise tööprotsess hakkab toimuma uues loodavas lahenduses.
  • Tekib võimalus standardeid koostada HL7 FHIR kohaselt.
  • Andmevahetusvorminguid saab hakata seostama mallide, klassifikaatorite ja OID-idega ning vastupidi.
  • Kõik kasulikud andmed tänasest Publitseerimiskeskusest kopeeritakse uue süsteemi andmebaasi, kus neid saab presenteerida lõppkasutajale paremini mõistetaval kujul.
  • Luuakse hästi toimiv otsingumootor vormingute leidmiseks rakendusest.
  • Kasutajal tekib võimalus vaadata standardite terviklikke versioone ja nendevahelisi muudatusi.
ravimid

Ajaraam

Rakendus käivitatakse toodangukeskkonnas 2022. a jaanuaris

Eesmärk

Projekti eesmärgiks on välja töötada kaasaegne tervise infosüsteemi andmevahetusvormingute loomise ja avaldamise tarkvaraline keskkond.

Rahastus

Eraldatud toetuse summa on: 230 000 eurot. Projekti toetatakse EL regionaalarengu fondist.

lipud